Video: BŭlgarskiPolskiRomână.

Discriminatie, intimidatie, dubbele bemiddelingskosten, te hoge waarborgsom: bij de verhuur van woonruimte vinden geregeld misstanden plaats. Om hieraan een einde te maken, is er vanaf 1 juli 2023 de Wet goed verhuurderschap.

De Wet goed verhuurderschap biedt een oplossing voor een paar grote problemen op de particuliere verhuurmarkt. Allereerst is de wet gericht op het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie. Ook zijn verhuurders verplicht een schriftelijke huurovereenkomst op te stellen. En ze moeten huurders informeren over hun rechten en plichten. Daarnaast moeten arbeidscontract en huurcontract voortaan gescheiden worden. Dat maakt arbeidsmigranten minder afhankelijk van hun werkgever. 

Meldpunt Ongewenst verhuurgedrag

De gemeente Schiedam heeft een meldpunt ingesteld waar huurders en woningzoekenden terecht kunnen als ze ongewenst gedrag ervaren van verhuurders of verhuurbemiddelaars. Als de melding niet in behandeling kan worden genomen, helpt de gemeente met het vinden van de juiste instantie waar de melding wel gedaan kan worden.