Wet Bibob

Via de wet Bescherming integriteit overheid (Bibob) kan de gemeente onderzoek doen naar de achtergrond van een persoon, marktpartij, bedrijf of organisatie, wanneer deze bijvoorbeeld een vergunning of subsidie aanvraagt of een overeenkomst aan wil gaan met de gemeente. De wet is er om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van een verleende vergunning of dat de gemeente op een andere manier onbewust of onbedoeld criminele activiteiten mogelijk maakt. 

Gebruik van de wet

Bij een wet Bibob onderzoek wordt informatie verzameld over zaken als financiering, leidinggevenden en indirect betrokkenen. De gemeente zal een Bibob-vragenformulier en eventueel aanvullende vragen toesturen. Om een volledig beeld te krijgen kan de gemeente advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De gemeente neemt dit advies vervolgens mee in het definitieve besluit. Als de gemeente besluit advies aan te vragen bij het Landelijk Bureau Bibob worden de betrokkenen hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

De gemeente heeft, in de Bibob beleidsregels Gemeente Schiedam 2015, afspraken gemaakt over op welke manier en in welke gevallen de Wet Bibob gebruikt kan worden. In de volgende gevallen kan/mag dit gebruikt worden:

  • Vastgoedtransacties (huur, koop, erfpacht etc.)
  • Inkopen en aanbestedingen (voor overheidsopdrachten)
  • Omgevingsvergunning (voor bouwactiviteiten)
  • Huisvestingsvergunningen (voor splitsing, onttrekking, samenvoeging etc. van woningen)
  • Subsidies (voor sport, culturele activiteiten, evenementen etc.)
  • De gemeentelijke beschikkingen (voor horeca, winkels, coffeeshops, seksinrichtingen etc.)

Meer informatie?

Heeft u vragen over de Wet Bibob? Neem dan contact op met de gemeente.