De werkzaamheden aan de Westerkade zijn op een aantal restwerkzaamheden afgerond. Het groen wordt ingericht zodra de werkzaamheden van het Hoogheemraadschap aan de duiker onder het kruispunt Stadhouderskade zijn afgerond.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider de heer Paul Uijlenberg. Wilt u inzage krijgen in bepaalde documenten, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten, neem contact op met de projectassistent mevrouw Mildred Maharaj.