In opdracht van de gemeente is Irado aan de slag op het fietspad en het trottoir tussen de Mozartlaan en het Lisztplein. Het straatwerk voldoet niet meer aan de technische eisen die de gemeente hiervoor stelt. Vandaar dat het straatwerk wordt vervangen. "werkzaamheden Lisztplein"

Uitvoering: door wie en wanneer?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Irado. Deze vinden plaats van dinsdag 07 juni 2022 tot en met vrijdag 8 juli 2022.

Wat betekent dit voor u?

Tijdens de werkzaamheden zijn het trottoir en fietspad niet toegankelijk. De tramhalte blijft bereikbaar. Irado doet haar best enige hinder tot een minimum te beperken. Zoals hinder van (bouw)verkeer, het straatwerk dat tijdelijk open ligt en eventueel geluidsoverlast. 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Team Beheer via telefoonnummer 14 010 of via het contactformulier.