Om goed te kunnen ondernemen is het van belang dat er goed functionerende en bereikbare werklocaties zijn in de stad. De gemeente Schiedam werkt daarom hard aan aantrekkelijke, optimaal functionerende werklocaties. Wij zijn continu bezig met de ontwikkeling van de vier economische kerngebieden: de binnenstad, havens, Nieuw-Mathenesse en SchieDistrict.  

Bedrijventerreinen, kantorenlocaties, horecaplekken en oude winkelstraten – Schiedam heeft het allemaal. Met een focus op specifieke gebieden gaat onze economie nog meer bruisen. Ondernemers kunnen op deze plekken gaan ‘maken’ waardoor inwoners en bezoekers onze stad steeds beter ‘beleven’. Het ‘maken en beleven’ komt ook tot uiting in clusters: samenwerkingsverbanden tussen diverse sectoren uit het bedrijfsleven.  

Lees op deze pagina over de vier kerngebieden en de verschillende clusters. Wil je graag meer informatie? In onze Economische Visie lees je over de bestuurlijk vastgestelde kaders waarbinnen wij werken aan onze ontwikkeling.  

Overzichtskaart bedrijventerreinen

U vindt deze op de Overzichtskaart bedrijventerreinen. Als u op een terrein klikt, verschijnt informatie over omvang, ligging, kenmerken en ontwikkelrichting.