De gemeente Schiedam legt onder het Edisonplein een waterberging aan. Deze waterberging is bedoeld om wateroverlast als gevolg van hevige regenval in de wijk te verminderen. Aanvullend hierop worden in de buurt ook andere maatregelen genomen om de wateroverlast verder te beperken. Zo komt er een speciaal infiltratie- en drainagesysteem. Dit zorgt ervoor dat het grondwater in de omgeving van het Edisonplein op het oorspronkelijke peil komt en blijft. Verder wordt er in de omgeving van het Edisonplein een persleiding aangelegd, en worden er 2 pompputten en 2 ontvangstputten geplaatst.

Bovengronds een groen plein

De aanleg van de waterberging is onderdeel van het project Van Swindenstraat en omgeving. Verschillende straten rondom het Edisonplein worden opnieuw ingericht. Hierbij is veel aandacht voor duurzaamheid. Dat zal ook te merken zijn op het Edisonplein dat in de laatste fase van het project opnieuw wordt ingericht. Het nu nog stenige plein wordt groener gemaakt. Er komen bijvoorbeeld nieuwe bomen en planten. Dit maakt het Edisonplein aangenamer en aantrekkelijk om te verblijven, mede omdat groen verkoeling meebrengt. Tegelijkertijd zorgt de groene inrichting van het plein ervoor dat regenwater makkelijk in de bodem wordt opgenomen.