Provinciale Staten-verkiezingen en de Waterschapsverkiezingen

Woensdag 15 maart 2023 vinden de Provinciale Staten-verkiezingen en de Waterschapsverkiezingen plaats. In aanloop naar deze gecombineerde verkiezingen vindt u op deze pagina alle informatie die u nodig heeft om straks uw stem te kunnen uitbrengen.

U kunt zich als stembureaulid of stemmenteller aanmelden via het stembureauportal.

Wat zijn de Provinciale Staten van Zuid-Holland?

De leden van Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie en stellen het beleid van de provincie vast. Ook controleren zij de uitvoering daarvan door het dagelijks bestuur, het college van Gedeputeerde Staten. De provincie heeft 7 kerntaken. Een bijzondere taak van Provinciale Staten is dat zij de leden voor de Eerste Kamer kiezen. Dit gebeurt vlak na de verkiezingen van de nieuwe Statenleden. Met uw provinciale stem bepaalt u dus indirect de leden van de Eerste Kamer.

Wat zijn de waterschappen?

Waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Zo zorgen zij voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Beide besturen worden voorgezeten door een dijkgraaf of watergraaf.

Waarom stemmen?

Door bij de Provinciale Staten verkiezingen en de Waterschapsverkiezingen te gaan stemmen oefent u invloed uit op de keuzes die in Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland worden gemaakt. Wanneer u stemt op een politieke partij geeft u die partij de kans om de komende 4 jaar ook namens u beslissingen te nemen. Het is daarom belangrijk om op een politieke partij te stemmen die past bij uw overtuigingen. 

Wanneer mag ik stemmen?

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen vinden 1 keer in de 4 jaar plaats. Deze keer zijn de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen op woensdag 15 maart 2023. 

Waar kan ik stemmen?

U kunt stemmen op verschillende locaties binnen onze gemeente. Zodra de locaties bekend zijn, plaatsen wij ze op deze website. Uiterlijk op 24 februari 2023 ontvangt u uw stempas en uiterlijk op 10 maart 2023 ontvangt u de kandidatenlijsten. Kijk voor u gaat stemmen wel goed naar de openingstijden van het stembureau waar u heengaat. Een overzicht van alle stembureaus en openingstijden zal later nog volgen.

Ik ben mijn stempas kwijt, wat moet ik nu doen?

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijtgeraakt? Dan kun je een vervangende stempas aanvragen. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling bij de gemeente Schiedam. 

Ik kan niet zelf gaan stemmen. Wat nu?

Als u niet in staat bent om uw stem zelf uit te brengen (bijvoorbeeld doordat u ziek bent of in het buitenland verblijft), is het mogelijk om via volmacht te stemmen. Iemand anders brengt dan namens u uw stem uit op de dag van de verkiezingen.

Kan ik per brief stemmen?

Nee, tijdens de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen kunt u niet per brief stemmen. Dit was eenmalig als uitzondering mogelijk tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 was per brief stemmen niet meer mogelijk. 

Wanneer is mijn stem geldig/ongeldig?

Uw stem is geldig als u 1 vakje op het stembiljet rood kleurt. U kunt het rondje inkleuren maar u kunt er ook een kruisje in zetten. Uw stem is ongeldig als u op een andere plek op het stembiljet iets schrijft of tekent dat herleidbaar is naar de kiezer. Ook als u meer dan 1 hokje rood maakt is uw stembiljet ongeldig. 
Voorbeelden hiervan vind u op de website van de Kiesraad.
Heeft u een foutje gemaakt? Vraag dan een nieuw stembiljet. Dit mag maar 1 keer.

Wat is blanco stemmen?

Kiezers kunnen blanco stemmen. U kunt blanco stemmen door geen enkel vakje van het stembiljet aan te kruisen. Het uitbrengen van een blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Het is dus niet zo dat een blanco stem naar de grootste partij gaat. Blanco stemmen worden wel meegeteld bij het bepalen van de opkomst.

Mag ik een selfie maken in het stemhokje?

U mag een foto van uzelf maken terwijl u aan het stemmen bent. Ook kan een stem niet achteraf ongeldig verklaard worden als de kiezer een ‘stemfie’ heeft gemaakt. Let erop dat het stemgeheim van andere kiezers blijft gewaarborgd. Verder is het belangrijk dat een stemming rustig en ordelijk verloopt en dat kiezers niet worden belemmerd of gehinderd in het uitbrengen van hun (geheime) stem.

Kan ik mij aanmelden als stembureaulid?

U kunt u aanmelden als stembureaulid. Dit kunt u doen via de volgende link: stembureauportal.

Kan ik mij aanmelden als stemmenteller?

U kunt u aanmelden als stemmenteller. Dit kunt u doen via de volgende link: stembureauportal.

Ik wil mij aanmelden als voorzitter, maar ik kan mij niet aanmelden. Hoe komt dit?

Sommige functies zijn enkel beschikbaar voor ambtenaren zoals het voorzitterschap.
Daarom kunt u zich als particulier (niet-ambtenaar) niet als voorzitter aanmelden.

Hoe weet ik precies wat ik moet doen tijdens de verkiezingen?

Wij zorgen ervoor dat u goed voorbereid bent op uw functie. Alle stembureauleden doorlopen een e-learning. In de e-learning nemen we u helemaal mee in het verkiezingsproces. Aan het einde doet u een toets. Als u de toets heeft gehaald, mag u zitting nemen.

Ontvang ik een vergoeding?

Ambtenaren krijgen geen vergoeding. Wel mogen zij de extra gemaakte uren compenseren.

Particulieren (niet-ambtenaren) krijgen wel een vergoeding als stembureau- of tellid:

  • Ochtendshift: 7.00 uur tot 14.00 uur; €90,-
  • Middagshift:14.00 uur tot 21.00 uur én aanvullend tellen tot einde telling; €130,-
  • Hele dienst: 7.00 uur tot 21.00 uur én aanvullend tellen tot einde telling €220,- ;
  • Stemmentellers: 21:00 tot einde telling; €40 euro;
  • Voor het halen van de toets van de e-learning wordt een aanvullende vergoeding gegeven van €20,-.

Let op: als u de middagshift of hele dag draait, telt u dus ook mee in de avond.

Wanneer wordt mijn vergoeding uitbetaald?

Wij streven ernaar om in week 15 en 16 de uitbetalingen te doen. Mocht u na week 16 nog niets hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Mag ik mij ook aanmelden voor meerdere dagen?

Dat kan! Echter, er is in 2023 op één dag de verkiezingen, namelijk op 15 maart 2023. Vanaf 2024 zullen de verkiezingen weer op 3 dagen plaatsvinden en dan kunt u uzelf aanmelden voor meerdere dagen. 

Wordt er voor catering gezorgd? 

Er wordt voor de hele dag catering geregeld. Deze bestaat uit koffie, thee, drankjes, snacks, een broodmaaltijd tussen de lunch en het avondeten. Mocht u specifieke dieetwensen hebben, dan vragen wij u om zelf eten mee te nemen.