Wat doet de gemeente?

Het is goed te weten dat de gemeente samen met waterorganisaties allerlei maatregelen nemen om wateroverlast in de stad te voorkomen. De verschillen per wijk zorgen ervoor dat er niet één oplossing voor heel Schiedam is. Door het water tijdelijk ‘vast te houden’ in een waterberging en vertraagd af te voeren naar het riool raakt het riool niet overbelast. Het regenwater stroomt dan terug de straat op vanuit de putten en kolken. Waar mogelijk leggen we een ondergrondse waterberging aan.

Waterberging projecten

In lager gelegen gebieden zijn waterbergingen gerealiseerd. Bij de projecten Krajieck speelveld en Bijdorp levert dit bovendien extra groen op waardoor de leefomgeving voor bewoners verbetert.