De gemeente Schiedam wil de uitstoot van broeikasgassen verminderen en bereidt zich voor op klimaatverandering. Daarbij geeft de gemeente het goede voorbeeld. 

De doelen zijn:

  1. 49% Minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990.
  2. In 2050 is Schiedam CO₂-neutraal.
  3. Iedereen kan meedoen in de energietransitie.
  4. Schiedam is voorbereid op extreme weersomstandigheden.
  5. Het vergroten van de biodiversiteit en het versterken van de ecologische waarde in en buiten Schiedam.

Klimaatvlog: Natuur- en milieu educatie centrum

Meike Spaninks, gaat in deze klimaatvlog op bezoek bij het natuur- en milieu educatie (NME) centrum aan de Harreweg in Schiedam. Rob van der Drift geeft hier lessen aan kinderen en legt uit waarom het zo belangrijk is dat we al op jonge leeftijd bewust zijn van de natuur om ons heen. Want de natuur is ons grootste klaslokaal van de wereld.