Als u kiesgerechtigd bent, krijgt u een stempas toegestuurd. Er kunnen redenen zijn waarom u een nieuwe stempas kunt aanvragen. Bijvoorbeeld:

  • als u uw stempas kwijt bent
  • als uw stempas ernstig beschadigd is
  • als u uw stempas nooit ontvangen hebt.

De stempassen moeten uiterlijk 8 november 2023 in het bezit zijn van de kiezer.

Wilt u een nieuwe stempas aanvragen? Dat kan op 2 manieren.

1. Schriftelijk

Een vervangende stempas kunt u aanvragen aan door het ingevulde formulier 'Verzoek om een vervangende stempas' (model J8) samen met een kopie van uw identiteitsbewijsbewijs te sturen naar @email.

Het verzoekschrift moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 ontvangen zijn door de gemeente. Voorwaarde is dat u op de dag van de kandidaatstelling (9 oktober 2023) als kiezer geregistreerd staat in de gemeente Schiedam.

2. Mondeling

U kunt ook bij de balie van onze gemeente uw vervangende stempas aanvragen. Dit kan uiterlijk tot 12 uur op dinsdag 21 november 2023 bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Schiedam, Stadserf 1. Neem hiervoor wel uw identiteitsbewijs mee.

Let op

Als u een nieuwe stempas krijgt, dan kunt u niet meer stemmen met uw oude stempas.