Vanuit het Rijk zijn diverse tijdelijke financiële regelingen opgesteld. Het doel van deze regelingen is zoveel mogelijk banen en inkomens te beschermen. De regelingen helpen werkgevers, ondernemers en werkenden zich aan te passen aan de veranderende samenleving en economie.

Noodpakket voor banen en economie 2.0

Het economisch noodpakket bestaat uit:

  1. Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW; voorwaarden gewijzigd)
  2. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO; voorwaarden gewijzigd)
  3. Belastingmaatregelen (verlaging van belastingrente en invorderingsrente)
  4. Coronakrediet en garanties (BMKB, GO, KKC COL, Qredits)

Daarnaast zijn er per 1 juni de volgende nieuwe regelingen:

  1. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB, voor met name horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters;
  2. NL leert door, kosteloze (online) om- en bijscholing en ontwikkeladviezen voor iedereen die door de crisis is geraakt.

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 2.0) 

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen, als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 januari 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

Vanaf maart tot en met september zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. De NOW3-steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%.  NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket, waarin het kabinet ook geld beschikbaar stelt voor scholing en voor van-werk-naar-werk.

Meer informatie over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

2. Tijdelijke Overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is eind mei 2020 afgelopen. Deze regeling is verlengd met Tozo 2, die liep van 1 juni tot met 30 september 2020. Inmiddels is Tozo 3 beschikbaar voor zelfstandig ondernemers.

Bij de aanvraag voor de Tozo 3 uitkering zou per 1 oktober getoetst worden op beschikbaar geld. Door de extra maatregelen tegen het coronavirus is deze voorwaarde niet meer passend, meent het kabinet. De toets op beschikbaar geld (beperkte vermogenstoets) wordt op 1 april 2021 ingevoerd. Dit geeft een extra periode zekerheid aan zelfstandig ondernemers.

Het invoeren van deze beperkte vermogenstoets valt samen met Tozo 4 (van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021). Begin 2021 wordt verdere informatie gegeven over Tozo 4 en de invoering van de toets op beschikbaar geld.

Voor zelfstandige ondernemers is een digitale folder beschikbaar: Alles wat u moet weten over de Tozo (pdf).

Zzp’ers die een beroep willen doen op de regeling, kunnen daarvoor terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. Ondernemers in Schiedam kunnen deze regeling aanvragen via de website van Stroomopwaarts.

Meer informatie over de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers

Tozo aanvragen bij Stroomopwaarts

3. Belastingmaatregelen

Er zijn verschillende tijdelijke belastingmaatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De meeste belastingmaatregelen golden tot 1 oktober 2020. Een van deze maatregelen was de mogelijkheid voor de eerste keer belastinguitstel aan te vragen. Uitstel van belastingbetaling loopt uiterlijk tot en met 31 december 2020. Ook andere belastingmaatregelen lopen door tot eind 2020. Het terugbetalen van de belastingschuld start vanaf 1 juli 2021, met een betalingsregeling van 36 maanden.

Meer informatie over de Belastingmaatregelen

4. Coronakrediet en garanties (BMKB, GO, KKC, COL, Qredits)

Borgstelling MKB krediet (BMKB)

Als antwoord op liquiditeitsproblemen, veroorzaakt door de coronacrisis, is de BMKB verruimd met een corona luik (BMKB-C). De BMKB is bedoeld voor mkb'ers met hooguit 250 personeelsleden. Met deze maatregel is de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken gemakkelijker en sneller kredieten verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. De regeling is toepasbaar op overbruggingsfinanciering. De looptijd van de BMKB-C is nu uitgebreid naar 4 jaar.

Meer informatie over Borgstelling MKB krediet (BMKB)

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Grote bedrijven kunnen een beroep doen op de Garantie Ondernemersfinanciering (GO). Het kabinet verstrekt alle garantieruimte die nodig is, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief aan voldoende financiering kunnen blijven komen. Deze regeling is verlengd.

Meer informatie over Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Klein Krediet Corona (KKC)

Dit is een overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven.

De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000, die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die voor 1 januari 2019 zijn ingeschreven in de KvK. Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar en de rente bedraagt maximaal 4%. De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan voor € 750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot 50.000).

Meer informatie over Klein Krediet Corona (KKC)

Corona OverbruggingsLening (COL)

Start-up’s, scale-ups, innovatief MKB en regulier innovatief MKB kunnen de Corona OverbruggingsLening (COL) aanvragen. Dit is een tijdelijke noodmaatregel door een overbruggingslening te verstrekken tegen een lage rente.

Meer informatie over Corona OverbruggingsLening (COL)

Qredits microkredieten

Kleine ondernemers die geraakt worden door de crisis, wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden. De rente gedurende deze periode wordt verlaagd naar 2%. Dit noemen we Rentekorting kleine ondernemers microkredieten Qredits. Ook kunnen kleinere ondernemers die in de kern gezond zijn, zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen.

Meer informatie over Qredits

5. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De TVL-subsidie kon worden aangevraagd tot en met 30 oktober 2020 17.00 uur. Besloten is om de TVL-subsidie te verlengen. De subsidie geeft een tegemoetkoming in de vaste lasten van een MKB-bedrijf. De regeling is het vervolg op de tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS). MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Onder voorwaarden kunnen bedrijven een tegemoetkoming voor hun vaste lasten aanvragen tot een maximum van € 20.000 voor drie maanden. Er is € 1,0 miljard beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen.

Binnenkort kan de TVL aanvraag voor de tweede periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020 worden ingediend. Wilt u geïnformeerd worden wanneer u kunt aanvragen? Vul het formulier in via onderstaande link en u ontvangt per mail bericht.

Informeer mij wanneer ik TVL voor de tweede periode kan aanvragen

Meer informatie over Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

6. NL leert door

Als onderdeel van het tweede steunpakket kunnen werknemers, ZZP’ers, flexwerkers en werkzoekenden een beroep doen op tegemoetkoming voor ontwikkeladvies en scholing: de NL leert door regeling. Dit advies is vanaf augustus 2020 aan te vragen.

Meer informatie over de regeling NL leert door