Een weerbare organisatie en samenleving leidt tot een afname van criminele kansen. Zo voorkomen we dat criminelen zich in onze gemeente vestigen en misbruik maken van gemeentelijke voorzieningen. Denk aan uitkeringen, vergunningen en subsidies. Om dit misbruik te voorkomen, kijken we kritisch naar twijfelachtige aanvragen. En we bekijken of de partners met wie we samenwerken hun geld eerlijk verdienen.