De officiële dag van kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 is maandag 31 januari van 09:00 tot 17:00 uur.
De kandidaatlijsten (en bijbehorende documenten) kunt u die dag op afspraak inleveren bij Team verkiezingen in het KCC in de Stadswinkel. .

Aanmelden voor de voorinlevering:

Om op 31 januari alles zonder problemen te laten verlopen, vragen wij u de kandidatenlijst -zodra deze door u definitief is vastgesteld- ter voorcontrole aan te bieden bij Team verkiezingen. Wij controleren dan of alle namen juist zijn gespeld en de adresgegevens conform de Basisregistratie Personen (BRP) zijn.

We raden u dringend aan om hier zo snel mogelijk een afspraak voor in te plannen.
De voorinlevering kunt u doen van 17 t/m 21 januari. Maakt u een afspraak, dan controleren we alles direct waar u bij bent. 
 

Aandachtspunten 

  • Begin alvast bij uw kandidaten met het opvragen van de kopie legitimatiebewijzen. Let er hierbij op dat bij sommige identiteitsbewijzen het BSN op de achterzijde staat. Vergeet dus niet ook de achterkant van het identiteitsbewijs te kopiëren.
    Ook mogen er geen gegevens worden afgeschermd.
  • Controleer eerst van alle kandidaten de schrijfwijze van de voorletters en achternaam voordat de instemmingsverklaring door de kandidaat wordt ondertekend. Bij het achteraf corrigeren moeten namelijk alle instemmingsverklaringen opnieuw worden getekend.

Wanneer u gebruik maakt van deze controle vooraf, bent u nog steeds verplicht de kandidatenlijst op de dag van de kandidaatstelling op maandag 31 januari 2022 tussen 09.00 en 17.00 uur persoonlijk in te dienen.

Alle modellen vindt u op de website van de Rijksoverheid