Ondersteuningsverklaringen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die verkiezingsdeelname van een partij ondersteunt. U moet minimaal 30 schriftelijke ondersteuningsverklaringen inleveren wanneer:

  • uw partij voor het eerst meedoet
  • uw partij meedoet met een blanco-lijst
  • uw partij bij de vorige verkiezing geen zetel heeft behaald

Wie mogen een ondersteuningsverklaring afleggen

Ondersteuningsverklaringen kunnen alleen worden afgelegd door personen die in de gemeente Schiedam als kiezer zijn geregistreerd.

Ook personen die op de kandidatenlijst staan mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, eveneens op dezelfde voorwaarde dat zij in de gemeente Schiedam als kiesgerechtigde zijn geregistreerd.

Ondersteuningsverklaringen maken

25 september tot en met 9 oktober: Ondersteuningsverklaringen ondertekenen
9 oktober: Inleveren ondersteuningsverklaring
Als u vragen hebt over ondersteuningsverklaringen, kunt u mailen naar @email

Plaatsen van verkiezingsborden

Het is politieke partijen toegestaan om tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Schiedam onder voorwaarden verkiezingsborden te plaatsen. Als u borden wenst te plaatsen, dient u zich aan te melden door middel van dit formulier.
U kunt het ingevulde formulier mailen naar @email.
 
De voorwaarden voor het plaatsen van de verkiezingsborden vindt u hier.

Op deze kaart kunt u zien waar het is toegestaan om, na uw melding, verkiezingsborden te plaatsen.