Paneel 5

  Voorlopig ontwerp detaillering

  • Op dit paneel zijn diverse details opgenomen.  Linksboven een beeld van de gebakken klinkerbestrating en van een accentbestrating van natuursteen rond de historische panden in Vlaardingen. Het is een goed referentiebeeld voor het type gebakken klinker dat we willen toepassen. Namelijk een oud-Hollandse mix van gebakken klinkers. Ook de combinatie met natuursteen sluit aan bij het beeld dat we ook in de Lange Haven hebben gemaakt en in de Hoogstraat willen doorzetten
  • Links in het midden een foto met de detaillering van de straatstenen voor de Hoogstraat. De middenloper wordt gemaakt met gebakken klinkers van dik formaat. Links en rechts hiervan wordt een stalen lijngoot toegepast met ernaast een strek van Zweedse natuurstenen keien. De zone naar de gevel bestaat uit gebakken klinkers in waalformaat. Een aantal van de entrees van panden aan de Hoogstraat wordt verfraaid met een natuurstenen deurmat
  • Linksonder zien we een foto van de panden die nu in beeld zijn voor een verfraaiing bij de volgende entrees: 11, 23, 30, 33, 35, 45, 47, 51, 56, 62, 86, 89, 90, 91, 94, 103, 105, 11, 113, 115, 117, 120, 125, 126, 138, 142, 144, 145, 147-149, 148, 151, 151a, 156, 159, 160, 167, 171, 180
  • Middenboven een detail van hoe de afwatering met een lijngoot overloopt in een molgoot, ter hoogte van de aansluiting met de Korte Dam
  • In het midden zien we de ronde stalen boomspiegel die voorgesteld is. De naam ‘Hoogstraat’ is uitgefreesd. De boomspiegel wordt rondom afgewerkt met een kopse rollaag van gebakken klinkers
  • Rechtsboven een detail van de aansluiting van de stegen op de Hoogstraat. De stegen bestaan uit een middenloper van Zweedse gezaagde keien (net zoals op de Appelmarkt), met aan beide kanten gebakken klinkers in halfsteensverband. De stegen lopen iets door tot op de Hoogstraat. De naamgeving van de stegen worden in een kopsteen uitgefreesd
  • Rechtsmidden zien we een detail van een geveltuintje. Bewoners van de Hoogstraat kunnen een geveltuintje van 30 cm aanvragen bij de gemeente. Daarmee kunnen ze hun straat vergroenen. Het geveltuintje ligt 8-10 cm hoger dan het straatwerk (vanwege veegwagens). Het wordt opgesloten met natuurstenen bandjes van 8-10 cm
  • Links is een voorbeeld te zien van een geveltuin zoals deze eruit kan zien op nr. 122. Te zien is een smal strookje groen langs de gevel, omsloten door een natuurstenen bandje. De geveltuin toont enkele vaste planten en een klimop