Paneel 2

  Brede Marktsteeg. Langsdoorsnede trappen opgang

  • De afbeelding rechtsboven toont een indruk van de nieuwe inrichting van de Korte Kerkstraat. De verhoogde stoepen zijn verdwenen. De straat heeft de uitstraling gekregen van een voetgangersgebied. Hierbij is de auto te gast. Een goot van gebakken klinkers geeft subtiel de rijloper aan. Aan de oostzijde van de Korte Kerkstraat zijn zes leibomen opgenomen. De bomen geven een groener beeld. En ze omlijsten op een nette manier het zicht op de kerktoren
  • Op de middelste afbeelding zien we een plattegrond met daarop het inrichtingsvoorstel van de Brede Marktsteeg. De nieuwe inrichting is een voortzetting van de inrichting aan de Lange Haven. De Brede Marktsteeg krijgt een inrichting waarbij de auto te gast is. Stoep en rijbaan liggen, net als bij de Lange Haven, op hetzelfde niveau. De parkeer- en laad- en losvakken aan de noordkant van de Brede Marktsteeg verdwijnen. Ervoor in de plaats komt extra fietsparkeergelegenheid. Het laden en lossen kan aan de zijkant van de straat plaatsvinden. In de Brede Marktsteeg komen twee extra bomen. Een enkele boom kan geplant worden ter vervanging van de leiplataan tegen het sluiscomplex, in het verlengde van de Lange Haven en de Brede Marktsteeg. Deze boom zorgt voor een mooie afsluiting van het perspectief langs de Lange Haven
  • Rechtsonder een plattegrond van de aansluiting met de Grote Markt en de Brede Marktsteeg. De Brede Marktsteeg wordt aangekleed als een aankomstpleintje. De sterke doorgaande verbinding voor het fietsverkeer wordt eruit gehaald. Er worden twee bomen geplaatst om het verblijfskarakter te versterken. Ook komen er een aantal fietsvoorzieningen. De fietser zal zijn snelheid moeten matigen. Het accent komt bij de voetganger te liggen. De twee terrassen aan de oostkant van de Korte Dam krijgen een duidelijkere positie. Hierdoor zit je als klant gevoelsmatig wat minder op straat. Onderaan het paneel zien we een dwarsdoorsnede van de afrol vanuit de Hoogstraat richting de Grote Markt. Door middel van een aantal natuurstenen traptreden langs de gevel wordt het hoogteverschil landschappelijk gedramatiseerd. Ook krijg je zo een mooi gezicht op de opgang naar de oude dijk. Daarnaast komen hierdoor ook de uitstallen en terrassen vlakker te liggen. Hierdoor neemt de gebruiksfunctie toe. Door een kleurverschil, materiaalverschil en structuurverschil zijn de traptreden duidelijk waarneembaar in het straatbeeld. Er worden 2 extra bomen bijgeplaatst tussen nummer 163 en nr. 159