Is uw organisatie of instelling aantoonbaar getroffen door de maatregelen rond COVID-19? Dan kunt u een ‘verzoek om een maatregel’ indienen. Dit kan tot uiterlijk bij de aanvraag tot vaststelling van uw subsidiejaar. We kijken per aanvraag naar een passende oplossing. We kunnen bijvoorbeeld de verleende subsidie herzien, het aantal gesubsidieerde activiteiten wijzigen, een subsidie eerder vaststellen of subsidieberekeningen wijzigen.  U kunt ook zelf een voorstel doen voor een passende maatregel.

Liquiditeitsproblemen

Heeft u op dit moment liquiditeitsproblemen door het COVID19-virus? Dan kunt u nu al een ‘verzoek om een maatregel’ indienen via het formulier 'Verzoek om een maatregel'.

Om uw verzoek te kunnen beoordelen hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • Het registratienummer van de subsidieverleningsbeschikking;
  • Wat voor soort tussentijdse maatregel u wenst;
  • Een onderbouwing van de noodzaak tot het treffen van een tussentijdse maatregel;
  • Alle financiële en andere gegevens die wij nodig hebben om een besluit op het verzoek te kunnen nemen.

Stuur het formulier en de gevraagde bijlagen naar contact@schiedam.nl. U kunt het formulier en de bijlagen ook per post versturen: Gemeente Schiedam, Tav  het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1501, 3100 EA, Schiedam.

Het college behandelt uw verzoek. U ontvangt uiterlijk binnen 8 weken een besluit op uw verzoek.