Wanneer vraagt u een nieuwe stempas aan? 

  • als u uw stempas kwijt bent 
  • als uw stempas ernstig beschadigd is
  • als u uw stempas nooit ontvangen hebt

De stempassen moeten uiterlijk 3 maart 2021 in het bezit zijn van de kiezer.

Als u een nieuwe stempas krijgt dan kunt u niet meer stemmen met uw oude stempas.

Schriftelijk verzoek

Een vervangende stempas kunt u aanvragen aan door het ingevulde formulier 'Verzoek om een nieuwe stempas', samen met een kopie van uw legitimatiebewijs, te sturen naar verkiezingen@schiedam.nl.
Het verzoekschrift moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17:00 uur ontvangen zijn door de gemeente. Voorwaarde is dat u op de dag van de kandidaatstelling, 1 februari 2021, als kiezer geregistreerd staat in de gemeente Schiedam. 

Mondeling verzoek

U kunt de vervangende stempas ook persoonlijk mondeling aanvragen. Dat kan tot en met vrijdag 12 maart tot 17:00 uur, bij het Klant Contact Centrum, Stadserf 1.