Een waterschap zorgt namens de bewoners voor de waterhuishouding, sterke dijken en voldoende schoon water, in een bepaald gebied. De gemeente Schiedam valt onder het Hoogheemraadschap van Delfland. Meer informatie vindt u op de website van de Kiesraad.