De leden van het Europees Parlement worden gekozen door de burgers van de Europese Unie. Met uw stem kunt u direct invloed uitoefenen op de beslissingen van het Europees Parlement; u stemt namelijk op een kandidaat van een van de Nederlandse partijen die aan de Europese verkiezingen deelnemen.

Afgevaardigden voor het Europees Parlement worden per land gekozen. Binnen Europa is er geen uniforme verkiezingsprocedure. De stemming vindt ook niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. Meer informatie vindt u op de website van de Kiesraad.

Voorwaarden om te stemmen:

U mag stemmen en ontvangt van de gemeente Schiedam voor het Europees Parlement een stempas als u:

  • Op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) ingeschreven staat in Schiedam
  • Op de dag van de stemming (23 mei 2019) 18 jaar of ouder bent
  • De Nederlandse nationaliteit hebt of de nationaliteit hebt van een ander EU-land en via een Y32-verklaring uiterlijk 9 april 2019 hebt aangegeven dat u in Nederland wilt stemmen
  • Niet bent uitgesloten van het kiesrecht 

Verzoekschrift (model Y 32) voor registratie EU-onderdanen

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie? U kunt van 26 februari tot en met 9 april 2019 bij de gemeente een verzoek indienen om voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement te mogen stemmen. Dit kan door middel van een model Y 32 formulier. Dit formulier vraagt u aan via het contactformulier. Of download het op Rijksoverheid.nl.