Een woning samenvoegen betekent dat:

  • Na de samenvoeging één woning ontstaat 
  • De woning (in de meeste gevallen) bereikbaar is via één toegangsdeur

Vergunning nodig?

Of een vergunning voor samenvoegen nodig is, hangt af van de WOZ-waarde van de woningen die samengevoegd worden en van de wijk waarin deze staan. Een vergunning is nodig voor alle woningen met een WOZ-waarde t/m € 200.000,- ( prijspeil 1-1-2015) in de volgende wijken:

  • Oost 
  • Zuid 
  • Nieuwland 
  • Groenoord 

Ook voor alle woningen met een WOZ-waarde t/m €250.000,- (prijspeil 1-1-2015) in de volgende wijken is een vergunning nodig:

  • Centrum 
  • West  

Geen vergunning nodig 

U heeft geen vergunning nodig als u de woonruimte samenvoegt met een andere woning en gebruikt voor:

  • Kantoor aan huis 
  • Praktijkruimte aan huis 

Vergunning geweigerd

Een aanvraag voor samenvoegen wordt geweigerd als de samengestelde WOZ-waarden van de samen te voegen woningen hoger is dan de hierboven genoemde waarden in de aangewezen wijken.

Bijvoorbeeld: als een benedenwoning met een WOZ-waarde van €90.000,- wordt samengevoegd met een bovenwoning met een WOZ-waarde van €120.000,- ontstaat de gezamenlijke WOZ-waarde van €210.000,-. Als de samen te voegen woningen liggen in de wijk Centrum of West kan in dit geval een vergunning worden verleend. In de overige aangewezen wijken wordt de aanvraag geweigerd, omdat de samengestelde waarde boven de grenswaarde van €200.000,- komt.

Vragen?

Als u meer informatie wilt, kunt u dit via het contactformulier opvragen. Voor het vragen van nader informatie betaalt u € 136,45. Als u daarna een aanvraag voor een vergunning indient wordt dit bedrag in mindering gebracht op de door u te betalen kosten.

Omgevingsvergunning

Als twee of meer woningen worden samengevoegd, heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. Dit heeft te maken met het feit dat er bij samenvoegen een wijziging plaatsvindt van de brandcompartimenten. U kunt een aanvraag omgevingsvergunning doen via het omgevingsloket online.

Kosten

Het aanvragen van een vergunning voor woningen samenvoegen kost conform de legesverordening € 979,50-. De kosten van het aanvragen van een omgevingsvergunning hangen af van de hoogte van de bouwsom. 

Meer informatie?

Wilt u meer lezen over de regelgeving over samenvoegen? Bekijk dan de volgende documenten: