Gebruikt u een gebouw om veel mensen samen te laten komen? Dan moet dit brandveilig zijn. Voor sommige gebouwen hebt u een vergunning nodig en soms is er een melding nodig

Er zijn landelijke eisen voor het brandveilig gebruiken van bouwwerken. Dit geldt bijvoorbeeld voor basisscholen, kinderdagverblijven, verzorgingshuizen en hotels. In dat geval moet u een omgevingsvergunning (of gebruiksvergunning) aanvragen. U mag het gebouw niet gebruiken voordat u de vergunning hebt gekregen.

Wanneer aanvragen

U vraagt een vergunning aan als:

  • Uw bedrijf of zorginstelling slaapplaatsen heeft voor meer dan vijf personen
  • Uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar 
  • Uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapten 

Hoe aanvragen

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het omgevingsloket online. Hier kunt u ook een vergunningcheck doen. Hiermee controleert u of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. 

Melding

Er zijn landelijke eisen voor het brandveilig gebruiken van bouwwerken. In een aantal gevallen moet u een melding brandveilig gebruik (of: gebruiksmelding) doen bij de gemeente. Met die melding laat u onder andere zien welke maatregelen u voor brandveiligheid hebt getroffen. Per gebouw doet u één melding. Verandert het gebruik van het gebouw? Dan moet u opnieuw een melding doen. 

Wanneer melding

U moet een melding brandveilig gebruik doen als:

  • In het gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn
  • U het gebouw gebruikt voor kamerverhuur voor meer dan 4 wooneenheden
  • U voor de brandveiligheid van het gebouw gebruik maakt van andere maatregelen dan in het Bouwbesluit  (artikel 1.3) staan

Hoe melding doen

U doet de melding bij het omgevingsloket online. Een melding brandveilig gebruik doet u minstens vier weken voor u het gebouw gaat gebruiken.

Kosten

  • De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik conform de legesverordening hangt af van het oppervlak van het gebouw
  • Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden