De Wiltonhaven is volop in ontwikkeling. De bereikbaarheid in het gebied is sinds 2017 verbeterd:

  • De entree van de Wiltonhaven
  • De aansluiting van de Karel Doormanweg op de Vlaardingerdijk
  • Metrostation Vijfsluizen
  • Nieuwe watertaxihaltes

Knooppunt Vijfsluizen: metro, fietsenstalling en P+R

Al het verkeer op knooppunt Vijfsluizen moet goed doorstromen. Het stationsplein wordt daarom opnieuw ingericht. Ook wordt de fietsenstalling van metrostation Vijfsluizen naar de zuidkant van het station verhuisd. De stalling is daarmee uitgebreid van 250 naar 450 plaatsen. Daarnaast is de P+R verplaatst.

Wensen omgeving

Vanaf april 2018 zijn er gesprekken gevoerd met bewoners en bedrijven. Hiermee zijn de wensen voor het stationsplein in kaart gebracht. Deze wensen zijn in een schetsontwerp uitgewerkt. Op 5 juli 2018 vond er een informatieavond plaats om het schetsontwerp te bespreken. 

Meer weten?

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op de projectassistent mevrouw Elvira Dijkshoorn.