We begrijpen dat u vragen heeft. Hieronder beantwoorden we zoveel mogelijk vragen.

Technisch

Liggen er in de Professor Kamerlingh Onneslaan en de Lorentzlaan meerdere verhardingslagen?
Ja, op verschillende plekken op de lanen liggen oudere bestratingslagen onder het bestaande wegdek.

Wordt er een schoolzone ingericht binnen dit project?
Ja, bij de basisschool de Peperklip, bij de rotonde, komt een speciale schoolzone om hier de verkeersveiligheid te verbeteren.

Worden de achtertuinen van de woningen nat door het verhogen van het grondwater in de Lorentzlaan en Professor Kamerlingh Onneslaan?
De stijging van de grondwaterstand is het grootste onder de wegen bij de drainage infiltratie-leidingen. In de achtertuinen is de stijging kleiner als gevolg van de afstand tot de drainage infiltratie-leidingen. Desalniettemin kan hierdoor wateroverlast ontstaan/toenemen in de lager gelegen achtertuinen. Overlast kan worden tegen gegaan door tuinen op te hogen tot het dorpelniveau van de bebouwing en/of drainage aan te leggen.

Wat gebeurt er als bewoners zelf een drainagesysteem in hun achtertuin aanleggen?
Door de aanleg van drainage kunnen bewoners de grondwaterstand in hun achtertuin regulieren. Om te voorkomen dat particuliere drainages de grondwaterstand te ver te verlagen dient het instelniveau van deze drainages niet lager zijn dan het oppervlaktewaterpeil (circa NAP -2,43 m).

Waarom wordt het eerste deel van de Professor Kamerlingh Onneslaan niet meegenomen?
Klimaat adaptieve maatregelen is iets van de laatste tijd. Begin 2016 zijn pas de watermaatregelen aan het project toegevoegd. De herinrichting van het  gedeelte Professor Kamerlingh Onneslaan tussen het Station en de Spoorstraat is uitgevoerd ten tijde van de nieuwbouw aan de Spoorstraat en de toenmalige inrichting van het Stationsgebied.
Volgens de normale onderhoudscyclus worden straten/wegen om de 40 jaar opnieuw gereconstrueerd. Na 20 jaar wordt er aan de straten/wegen alleen groot onderhoud gedaan, d.w.z. van gevel tot gevel alles opnieuw op maaiveld niveau recht leggen.

Het drainage- en infiltratiesysteem wordt zo aangelegd, dat in de toekomst ook dit deel van de Professor Kamerlingh Onneslaan, indien blijkt dat grondwaterregulatie nodig is, op het systeem aangesloten kan worden.

Streetprint

Komt er streetprint in de Professor Kamerlingh Onneslaan en Lorentzlaan?
Zoals in Boerhaavelaan krijgen de Professor Kamerlingh Onneslaan en de Lorentzlaan ook asfalt met streetprint. Uitgangspunt is het besluit van het college om de drie lanen hetzelfde in te richten.

 

Wat is de remmende werking van streetprint?
Door de structuur van klinkers bestaat de neiging om langzamer te rijden. Het is alsof je op klinkers rijdt.