We begrijpen dat u vragen heeft. Hieronder beantwoorden we zoveel mogelijk vragen.

Algemeen

Hoe lang duurt de uitvoering van het project?
Ongeveer een jaar.

Wat is de keuze van het college?
Voor de Professor Kamerlingh Onneslaan, Lorentzlaan en Lorentzplein wordt hetzelfde aangepakt als in de Boerhaavelaan.

Wat is het maatschappelijk doel van dit project?

  • De herinrichting van de drie lanen is destijds opgestart door het team Verkeer vanuit de wens om de verkeersveiligheid op de lanen te verbeteren;
  • Het toepassen van klimaatadaptieve maatregelen tegen wateroverlast in de wijk;
  • Het voorkomen van schade aan de woningen door paalrot;
  • Het uitvoeren van algemeen groot onderhoud in de buitenruimte van de drie lanen.

Wat houden de klimaatadaptieve maatregelen in?
Eind 2015 zijn daar klimaatadaptieve maatregelen aan toegevoegd:

  • Het beperken van schade aan de woningen als gevolg van droogstand van de houten palen waarop de woningen zijn gebouwd, door aanleg van een zogenaamde infiltratie-drainageleiding;
  • De aanleg van een nieuw hemelwaterriool naast het bestaand riool dat omgebouwd wordt naar een vuilwaterriool, waarmee de wijk beter bestand is tegen wateroverlast als gevolg van de negatieve gevolgen van de klimaatverandering.

Waarom komt er een kunstwerk?
Na vaststelling van het inrichtingsplan is aan de bewoners van de drie lanen toegezegd dat in samenspraak met het team Cultuur van de gemeente Schiedam en de bewoners een kunstwerk voor de nieuwe lanen wordt gerealiseerd. Dit vanwege de lange loopperiode van het project en om extra kwaliteit op de lanen aan te brengen. Vanuit het projectbudget is geld gereserveerd voor dit kunstwerk.

Waar komt het kunstwerk?
Op de rotonde bij het Lorentzplein.

Wie is de kunstenaar?
Florentijn Hofman is door een groep bewoners van Oost uit drie kunstenaars geselecteerd om een kunstwerk te maken. Hij komt binnenkort met een voorstel.

Komen de fietstrommels terug?
Ja.

Wie beheert  de fietstrommels in Oost?
Stichting Edison.

Kan ik inkomstenderving declareren bij de gemeente?
Nee, wij zorgen ervoor dat de winkels en woningen bereikbaar blijven.

Gaan de werkzaamheden door tijdens deze lockdown?
Ja, de werkzaamheden gaan door. Zodra er nieuwe maatregelen bekend zijn, past de aannemer zijn werkwijze hierop aan.