Antwoorden op de veelgestelde vragen over de invoering betaald parkeren in het zuidelijk stadsdeel/onder de A20 vindt u op deze pagina. Deze vragen behoren tot de mobiliteitsvisie. Andere vragen over de mobiliteitsvisie leest u hier.

 1. Wat is gereguleerd parkeren en waarom doen we dit?  
 2. Moet een bewoner voor het parkeren betalen?
 3. Waar gaan we betaald parkeren invoeren?
 4. Waar kunnen we nog over meebeslissen?
 5. Wanneer gaat de gemeente betaald parkeren invoeren?
 6. Ik wil graag meedenken, waar kan ik terecht?
 7. Waarom wordt gereguleerd parkeren ingevoerd in het hele zuidelijke stadsdeel?
 8. Waarom wordt gereguleerd parkeren niet in Schiedam-Noord ingevoerd?
 9. Waarom worden er geen extra parkeerplaatsen of parkeergarages bijgebouwd?
 10. Wat gaat er gedaan worden aan de bedrijfsbusjes?
 11. Wat gaat er gedaan worden aan de parkeeroverlast door het delen van woningen? 
 12. Wat gaat dit betekenen voor mijn tweede auto?
 13. Wat gaat dit betekenen als ik nu meer dan twee auto’s heb?
 14. Hoe gaat het als ik mensen op bezoek krijg, moeten die ook betalen?
 15. Ik ontvang mantelzorg, moeten mijn mantelzorgen ook betalen voor parkeren?
 16. Komen er ook parkeervergunningen voor bedrijven, instellingen, zorgverleners?
 17. Hoe wordt het parkeren voor gehandicapten geregeld?
 18. Hoe kan ik een laadpunt voor een elektrische auto aanvragen?
 19. Hoe werkt het aanvragen van een parkeervergunning?
 20. Wat gaat een parkeervergunning kosten?
 21. Wat wordt het parkeertarief per uur?

1. Wat is gereguleerd parkeren en waarom doen we dit?  

De parkeerdruk in Schiedam is hoog omdat er veel auto’s zijn terwijl de ruimte beperkt is. In verschillende wijken in Schiedam wordt daarom het parkeren gereguleerd. Dit betekent dat bewoners en ondernemers een parkeervergunning kunnen aanvragen en wie geen parkeervergunning heeft voor parkeren moet betalen bij de automaat of via een app. Dit beperkt parkeeroverlast en vergroot de leefbaarheid en veiligheid in de wijken.

2. Moet een bewoner voor het parkeren betalen?

Voor bewoners komen er parkeervergunningen. Wie een parkeervergunning heeft, betaalt eenmalig jaarlijks een bedrag hiervoor en kan dan in zijn buurt gratis parkeren.

3. Waar gaan we betaald parkeren invoeren?

In het zuidelijke stadsdeel (dat is onder de A20). is er te weinig ruimte om de parkeerdruk op te lossen met meer parkeerplaatsen. Met ingang van 2022 voeren we daarom stapsgewijs gereguleerd parkeren in voor het hele zuidelijke stadsdeel.

4. Waar kunnen we nog over meebeslissen?

Omdat de parkeerdruk en de oorzaak van de parkeerproblemen per wijk verschillen, zullen er verschillende zones worden ingevoerd. Bewoners en bedrijven en instellingen kunnen daarbij meedenken over de parkeertijden en het maximale aantal vergunningen per wijk.

5. Wanneer gaat de gemeente betaald parkeren invoeren?

Invoeren gaat per fase, van begin 2022 tot de zomer van 2023. Hoe dat precies per wijk gaat is in maart 2021 bekend. 

6. Ik wil graag meedenken, waar kan ik terecht?

Op het participatieplatform, dat begin april online gaat, kun je meedenken over de projecten in jouw wijk. Zo kun je onder andere stemmen op een plan of discussiëren over een project. Je hebt daarnaast ook de mogelijkheid om via de contactpagina vragen te stellen aan de projectleider.

7. Waarom wordt gereguleerd parkeren ingevoerd in het hele zuidelijke stadsdeel?

In het hele zuidelijke stadsdeel zijn de parkeerproblemen groot. Wanneer gereguleerd parkeren alleen voor een deel van de wijken wordt ingevoerd dan verplaatst het probleem zich naar de aangrenzende wijken. Daarom is besloten om betaald parkeren in het hele gebied onder de A20 in te voeren.

8. Waarom wordt gereguleerd parkeren niet in Schiedam-Noord ingevoerd?

In Schiedam Noord zijn er momenteel nog mogelijkheden om de parkeerproblemen op andere manieren aan te pakken. Zo kan er vaker op eigen terrein worden geparkeerd en kunnen we op sommige plekken nog extra parkeerplaatsen creëren.

9. Waarom worden er geen extra parkeerplaatsen of parkeergarages bijgebouwd?

In de meeste wijken is te weinig ruimte om extra parkeerplaatsen aan te leggen. Parkeergarages zijn geen snelle of gemakkelijke oplossing voor het parkeerprobleem in de wijk. Ze zijn niet alleen duur, ook kost het veel tijd om te bouwen en gaat het ten koste van de ruimte in de wijken. Wel onderzoeken we de mogelijkheid voor parkeervoorzieningen aan de randen van de wijken, ook voor bedrijfsbusjes.

10. Wat gaat er gedaan worden aan de bedrijfsbusjes?

Bedrijfsbusjes nemen veel parkeerruimte in de wijken in beslag en zijn door hun omvang soms ook hinderlijk. We willen het parkeren van deze busjes in de wijken beperken. Daarom werken we aan mogelijkheden voor goed bereikbare en beveiligde parkeerplaatsen aan de randen van de wijken.

11. Wat gaat er gedaan worden aan de parkeeroverlast door het delen van woningen? 

Parkeervergunningen zullen per adres worden uitgegeven en het aantal zal beperkt zijn. Het is dus niet mogelijk om voor elke kamer een aparte vergunning aan te vragen. Voor bijzondere gevallen passen we maatwerk toe.

12. Wat gaat dit betekenen voor mijn tweede auto?

Elk adres heeft recht op het aanvragen van één parkeervergunning. Een tweede parkeervergunning op een adres kan alleen wanneer er parkeerruimte is in de buurt. Wanneer er geen plaatsen beschikbaar zijn, wordt u hiervoor op een wachtlijst geplaatst.

13. Wat gaat dit betekenen als ik nu meer dan twee auto’s heb?

Om de parkeerplaatsen in de wijken eerlijk te verdelen geven we maximaal twee vergunningen per adres uit. Voor meer auto’s per adres is geen ruimte in de wijken. De eigenaren van deze auto’s kunnen ervoor kiezen om hun auto alsnog op een betaalde plek te parkeren, of om  gebruik te maken van een van de nieuwe parkeervoorzieningen aan de randen van de wijk, zolang daar ruimte beschikbaar is.

14. Hoe gaat het als ik mensen op bezoek krijg, moeten die ook betalen?

Vanaf 26 mei 2021 kan iedereen die woont in een straat met betaald parkeren gebruik maken van een bezoekersapp waarmee bezoek voor ongeveer 1/3 van het normale uurtarief kan parkeren. Deze bezoekersapp vervangt de kraskaart die nog tot eind 2021 geldig is. Kraskaarten worden vanaf 1 juli 2021 niet meer verkocht.

15. Ik ontvang mantelzorg, moeten mijn mantelzorgen ook betalen voor parkeren?

Voor mantelzorgers kan de persoon die de zorg ontvangt een aantal uren gratis parkeren krijgen. Dat werkt nu nog via een kraskaart, maar vanaf 26 mei dit jaar via een bezoekersapp. Deze bezoekersapp vervangt de kraskaart die nog tot eind 2021 geldig is.

16. Komen er ook parkeervergunningen voor bedrijven, instellingen, zorgverleners?

Voor bedrijven, instellingen, zorgverleners zullen ongeveer dezelfde regelingen gelden als nu, deze info is ook op onze website te vinden. Het zou wel per wijk kunnen verschillen omdat we nog met de burgers in gesprek gaan over de details.  

17. Hoe wordt het parkeren voor gehandicapten geregeld?

Voor het parkeren voor gehandicapten zullen dezelfde regels gelden als nu, meer info hierover kunt u vinden op onze website.

18. Hoe kan ik een laadpunt voor een elektrische auto aanvragen?

Voor het aanvragen van een laadpunt voor een elektrische auto gelden dezelfde regels als overal in Schiedam.

19. Hoe werkt het aanvragen van een parkeervergunning?

Aanvragen van een parkeervergunning gaat net zoals nu via de website van de gemeente. Als bekend is wanneer het gereguleerd parkeren van start gaat, krijgt u de nodige informatie om een vergunning aan te vragen. Daarvoor krijgt u ruim de tijd. 

20. Wat gaat een parkeervergunning kosten?

De kosten van een parkeervergunning vanaf 2022 zijn nog niet vastgesteld door de raad. In het voorjaar van 2021 komt daarover informatie beschikbaar. Zodra het zover is, zet de gemeente dat op de website

21. Wat wordt het parkeertarief per uur?

Het parkeertarief vanaf 2022 is nog niet vastgesteld door de raad. In het voorjaar van 2021 komt daarover informatie beschikbaar. Zodra het zover is, zet de gemeente dat op de website.