Antwoorden op vragen over betaald parkeren als onderdeel van de mobiliteitsvisie vindt u op deze pagina.

Andere vragen over de mobiliteitsvisie leest u hier. In de mobiliteitsvisie is het invoeren van betaald parkeren in het zuidelijk stadsdeel onder de A20 opgenomen. Dit plan heeft tot veel reacties geleid. Daarom kijkt het college opnieuw naar dit plan. In grote delen van Schiedam hebben onze inwoners en bedrijven last van de hoge parkeerdruk. Daar zijn al jaren klachten over. Het invoeren van betaald parkeren kan helpen om hierin verbetering te brengen. Ook het aanbieden van extra parkeerplaatsen aan de randen van de wijk voor bijvoorbeeld bedrijfsbussen draagt daaraan bij. Het college wil de haalbaarheid van betaald parkeren per buurt onderzoeken. 

Veelgestelde vragen en antwoorden over de plannen voor betaald parkeren

 1. Wat is betaald parkeren en waarom overweegt de gemeente om het betaald parkeren uit te breiden?  
 2. Waar kunnen bewoners over meebeslissen?
 3. Wat wordt er beter door betaald parkeren (iedereen krijgt toch een vergunning)?
 4. Kan iedereen een vergunning krijgen?
 5. Heb je met een parkeervergunning garantie voor een plaats?
 6. Kan je een parkeervergunning op een buitenlands kenteken krijgen?
 7. Kan je ook een vergunning voor een leaseauto krijgen?
 8. Hoe gaat het met een gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats?
 9. Is er een maximum aan het aantal parkeervergunningen in een wijk?
 10. Wat kost een parkeervergunning?
 11. Wat kost parkeren bij de automaat of via de app?
 12. Hoe werkt het aanvragen van een parkeervergunning?
 13. Als je je vergunning beëindigt, omdat je geen auto meer hebt of verhuist, krijg je dan geld terug?
 14. Wat gaat betaald parkeren betekenen voor mijn tweede auto?
 15. Wat gaat dit betekenen als ik nu meer dan twee auto’s heb?
 16. Hoe gaat het als ik mensen op bezoek krijg, moeten die ook betalen?
 17. Ik ontvang mantelzorg, moeten mijn mantelzorgen ook betalen voor parkeren?
 18. Wat als ik tijdelijk een andere auto heb?
 19. Komen er ook parkeervergunningen voor bedrijven, instellingen, zorgverleners?  
 20. Waar staan de cijfers van de parkeerdruk?
 21. Waarom wordt betaald parkeren niet in Schiedam-Noord overwogen?
 22. Waarom worden er geen extra parkeerplaatsen of parkeergarages bijgebouwd?
 23. Wat gaat er gedaan worden aan de bedrijfsbusjes?
 24. Gaat de gemeente ook extra handhaven?
 25. Wat doet de gemeente met parkeerhandhaving van auto’s met een buitenlands kenteken?
 26. Hoe kan ik een laadpunt voor een elektrische auto aanvragen?
 27. Hoe gaan er andere mobiliteitsvormen gefaciliteerd worden in de wijk West? Hoe kunnen fietsen veilig parkeren bij huis?    
 28. Komen er voor de deelscooters ook vaste plaatsen? Nu kom je ze overal tegen.

1. Wat is betaald parkeren en waarom overweegt de gemeente om het betaald parkeren uit te breiden?

De parkeerdruk in Schiedam is hoog omdat er veel auto’s zijn terwijl de ruimte beperkt is. Betaald parkeren betekent dat bewoners en ondernemers een parkeervergunning kunnen aanvragen en wie geen parkeervergunning heeft voor parkeren moet betalen bij de automaat of via een app. Door betaald parkeren daalt de parkeerdruk in de wijk. Dit zorgt voor minder parkeeroverlast en het vergroot de leefbaarheid en veiligheid. 

2. Waar kunnen bewoners over meebeslissen?

Omdat de parkeerdruk en de oorzaak van de parkeerproblemen per wijk verschillen, zal het invoeren van betaald parkeren per buurt worden bekeken. Dat gaat via een huis-aan-huis vragenlijst. Betaald parkeren wordt alleen ingevoerd als daarvoor draagvlak is.

3. Wat wordt er beter door betaald parkeren (iedereen krijgt toch een vergunning)?

Door betaald parkeren daalt de parkeerdruk door:
•    Minder tweede, derde (en meer) auto’s; 
•    Minder auto’s die komen uit een gebied waar al betaald parkeren is (waterbedeffect);
•    Meer bewoners kiezen voor parkeren op eigen terrein;
•    Minder werkers die de bedrijfsbus in de wijk parkeren.
Doordat de parkeerdruk daalt zal er ook minder foutparkeren voorkomen.

4. Kan iedereen een vergunning krijgen?

Er zijn maximaal twee vergunningen per woonadres te krijgen. Voorwaarde is dat je houder van het voertuig bent.

5. Heb je met een parkeervergunning garantie voor een plaats?

Het gaat om openbare parkeerplaatsen dus een garantie heb je niet. Wel neemt de parkeerdruk in de wijk af waardoor de kans een parkeerplaats dicht(er) bij de deur te vinden groter wordt.

6. Kan je een parkeervergunning op een buitenlands kenteken krijgen?

Dit kan alleen al je ingeschreven staat op het adres van de aanvraag en als is aangetoond dat voor het voertuig belasting is betaald (motorrijtuigenbelasting en BPM).

7. Kan je ook een vergunning voor een leaseauto krijgen?

Ja, je dient wel op het adres van de aanvraag ingeschreven te staan en bij aanvraag van de vergunning aan te kunnen tonen dat je de vaste berijder van de auto bent. 

8. Hoe gaat het met een gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats?

Voor het parkeren voor gehandicapten zullen dezelfde regels gelden als nu, meer info hierover kunt u vinden op onze website.

9. Is er een maximum aan het aantal parkeervergunningen in een wijk?

Het aantal tweede parkeervergunningen kan beperkt worden als de parkeerdruk te hoog zou worden.

10. Wat kost een parkeervergunning?

De tarieven voor parkeervergunningen vindt u hier. Een onderdeel van de plannen om het betaald parkeren uit te breiden was het verlagen van de tarieven voor parkeervergunningen. Op dit moment ligt er geen voorstel van het college aan de raad om de tarieven voor parkeervergunningen te verlagen. 

11. Wat kost parkeren bij de automaat of via de app?

De tarieven voor parkeren op straat vindt u hier.

12. Hoe werkt het aanvragen van een parkeervergunning?

Aanvragen van een parkeervergunning gaat via de website van de gemeente. 

13. Als je je vergunning beëindigt, omdat je geen auto meer hebt of verhuist, krijg je dan geld terug?

Bij beëindiging van de parkeervergunning wordt het te veel betaalde bedrag teruggestort.

14. Wat gaat betaald parkeren betekenen voor mijn tweede auto?

Elk adres heeft recht op het aanvragen van één parkeervergunning. Een tweede parkeervergunning op een adres kan alleen wanneer er parkeerruimte is in de buurt. Wanneer er geen plaatsen beschikbaar zijn, wordt u hiervoor op een wachtlijst geplaatst. 

15. Wat gaat dit betekenen als ik nu meer dan twee auto’s heb?

Om de parkeerplaatsen in de wijken eerlijk te verdelen geven we maximaal twee vergunningen per adres uit. Voor meer auto’s per adres is geen ruimte in de wijken. De eigenaren van deze auto’s kunnen ervoor kiezen om hun auto alsnog op een betaalde plek te parkeren, of om gebruik te maken van een van parkeervoorzieningen aan de randen van de wijk, zolang daar ruimte beschikbaar is. In wijken waar betaald parkeren voor het eerst wordt ingevoerd, kan men ook een derde parkeervergunning aanvragen als er ruimte is. Dat is een overgangsregeling. Nadat het betaald parkeren eenmaal is ingevoerd, worden geen nieuwe derde parkeervergunningen meer uitgegeven.

16. Hoe gaat het als ik mensen op bezoek krijg, moeten die ook betalen?

Wie woont in een straat met betaald parkeren kan gebruik maken van een BezoekersApp waarmee bezoek voor ongeveer 1/3 van het normale uurtarief kan parkeren. Deze BezoekersApp vervangt de kraskaart die nog tot eind 2021 geldig is. Kraskaarten worden vanaf 1 juli 2021 niet meer verkocht. 

17. Ik ontvang mantelzorg, moeten mijn mantelzorgen ook betalen voor parkeren?

Voor mantelzorgers kan de persoon die de zorg ontvangt een aantal uren gratis parkeren krijgen. Dat werkte voorheen via kraskaart, maar nu via een BezoekersApp. Deze BezoekersApp vervangt de kraskaart die nog tot eind 2021 geldig is. 

18. Wat als ik tijdelijk een andere auto heb?

Maximaal 12 keer per kun je een tijdelijk kenteken op je vergunning zetten. De BezoekersApp kun je gebruiken voor ieder bezoek met elk willekeurig kenteken, dus ook voor je eigen auto..

19. Komen er ook parkeervergunningen voor bedrijven, instellingen, zorgverleners?

Voor bedrijven, instellingen en zorgverleners zullen ongeveer dezelfde regelingen gelden als nu, deze info is ook op onze website te vinden. Het zou wel per wijk kunnen verschillen omdat we nog met de burgers in gesprek gaan over de details.  

20. Waar staan de cijfers van de parkeerdruk?

Deze zijn beschikbaar op de website over de parkeeronderzoeken voor de mobiliteitsvisie

21. Waarom wordt betaald parkeren niet in Schiedam-Noord overwogen?

In Schiedam-Noord zijn er momenteel nog mogelijkheden om de parkeerproblemen op andere manieren aan te pakken. Zo kan er vaker op eigen terrein worden geparkeerd en kunnen we op sommige plekken nog extra parkeerplaatsen creëren. 

22. Waarom worden er geen extra parkeerplaatsen of parkeergarages bijgebouwd?

In de meeste wijken is te weinig ruimte om extra parkeerplaatsen aan te leggen. Parkeergarages zijn geen snelle of gemakkelijke oplossing voor het parkeerprobleem in de wijk. Ze zijn niet alleen duur, ook kost het veel tijd om te bouwen en gaat het ten koste van de ruimte in de wijken. Wel onderzoeken we de mogelijkheid voor parkeervoorzieningen aan de randen van de wijken, ook voor bedrijfsbusjes.

23. Wat gaat er gedaan worden aan de bedrijfsbusjes?

Bedrijfsbusjes nemen veel parkeerruimte in de wijken in beslag en zijn door hun omvang soms ook hinderlijk. We willen het parkeren van deze busjes in de wijken beperken. Daarom werken we aan mogelijkheden voor goed bereikbare en beveiligde parkeerplaatsen aan de randen van de wijken. 

24. Gaat de gemeente ook extra handhaven?

Ja, als betaald parkeren wordt uitgebreid, wordt hiervoor extra capaciteit ingezet. Ook in de avond wordt gehandhaafd als betaald parkeren van kracht is. Bij het invoeren plaatsen we ook extra waarschuwingsborden.

25. Wat doet de gemeente met parkeerhandhaving van auto’s met een buitenlands kenteken?

Voor iedereen geldt dat er betaald moet worden voor parkeren. Houders van voertuigen met een buitenlands kenteken kunnen ook een vergunning aanvragen. Indien ze geen vergunning hebben, kunnen ze ook het geldende uurtarief betalen. Indien structureel niet wordt betaald en meerdere boetes openstaan, kunnen voertuigen worden weggesleept. Dit geldt zowel voor Nederlandse als andere kentekens.

26. Hoe kan ik een laadpunt voor een elektrische auto aanvragen?

Voor het aanvragen van een laadpunt voor een elektrische auto gelden dezelfde regels als overal in Schiedam. Dat verandert niet als er betaald parkeren komt. 

27. Hoe gaan er andere mobiliteitsvormen gefaciliteerd worden in de wijk West? Hoe kunnen fietsen veilig parkeren bij huis?    

Het uitvoeringsprogramma bevat 75 projecten met diverse onderwerpen. Ook projecten voor het stimuleren van fietsen zitten daarin. Deze richten zich op betere fietspaden en fietsenstallingen. Daarnaast kijken we ook naar de ruimte voor voetgangers, naar deelmobiliteit en naar verkeersveiligheid.

28. Komen er voor de deelscooters ook vaste plaatsen? Nu kom je ze overal tegen

Voor deelscooters en deelfietsen wordt momenteel in heel Schiedam gekeken naar vaste plaatsen waar deelscooters en -fietsen geparkeerd mogen worden. Ook adviseren we bij overlast altijd contact te zoeken met de aanbieder(s). Meldingen van overlast lossen zij in de regel binnen 48 uur op. Kijk hier voor meer informatie over deelscooters en deelfietsers.