Tijdens verschillende inloopuren die de gemeente Schiedam in april 2021 heeft georganiseerd hebben omwonenden vragen kunnen stellen over de herinrichting van de Van Beethovenlaan. Hieronder leest u  wat de vragen waren en welke antwoorden zijn gegeven met betrekking tot het parkeren van fietsen en auto's.

Parkeren van auto en fiets

Wat wordt er gedaan aan de hoge parkeerdruk?

Op de plaatsen waar de parkeerdruk het hoogst is komen 12 extra parkeerplaatsen. In het ontwerpboekje op onze website staat aangegeven om welke gebieden het gaat. Het totaal aantal parkeerplaatsen langs de Van Beethovenlaan neemt toe met 6 plaatsen. We beseffen dat hiermee het probleem niet helemaal wordt opgelost. Daar is het probleem veel te groot voor. De hele wijk Groenoord kampt met een hoge parkeerdruk. Langs de Van Beethovenlaan is onvoldoende ruimte om dit probleem op te lossen. De parkeerterreinen bij de Z-flats vallen niet binnen onze projectscope. Als deze terreinen in de toekomst een keer opnieuw worden ingericht, worden de mogelijkheden dan bekeken.

Hoe zit het met de laadpalen?

Momenteel worden de parkeervakken waar drie laadpalen staan gebruikt voor langparkeren, ook door mensen die niet in de Z-Flats wonen. Dit gaat ten koste van de parkeergelegenheid voor bewoners met een niet-elektrische auto.

Laadpalen mogen worden aangevraagd door bewoners met een elektrische auto, vervolgens wordt er een geschikte plek uitgezocht in uw buurt. De laadpalen kunnen dus ook worden gebruikt door mensen die iets verderop in de wijk wonen. Aanvragen worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Is het mogelijk om de parkeerterreinen van de Z-Flats als 15 km/u-zones in te richten?

De parkeerterreinen vallen niet binnen onze projectscope. Overigens is het niet mogelijk de wegen op het parkeerterrein zodanig in te richten dat men er ook echt niet harder kan rijden dan 15 km/u. We onderzoeken wel hoe de rijrichting op het parkeerterrein duidelijk(er) kan worden gemaakt, bijvoorbeeld door pijlen op te nemen in  de bestrating.

Kan er iets gedaan worden aan de parkeervakken bij de Z-Flats? Ze zijn te smal.

Nee, dit valt buiten het gebied van de herinrichting. Dat blijft dus zoals het is. Bovendien zou verbreding van parkeervakken ten koste gaan van het aantal parkeervakken.

Er staan op sommige parkeervakken bomen. Kan daar iets aan worden gedaan? Bijvoorbeeld door extra parkeervakken aan te leggen?

Nee, de huidige bomen moeten worden behouden. De ruimte is schaars, maar deze bomen hebben deze ruimte nodig. Het is daarom niet mogelijk om extra parkeervakken aan te leggen.

Het groen wordt regelmatig gebruikt als parkeerplaats. Met name op het hoekje bij het Chopinplein wordt vaak geparkeerd. Hoe kan dit worden voorkomen?

Het gaat om asociaal gedrag en dat kan niet altijd worden voorkomen. Het advies is om dit zoveel mogelijk te melden bij Toezicht & Handhaving. Wij zullen dit ook daar melden. Wat betreft de locatie bij het Chopinplein zullen wij nader bekijken wat de mogelijkheden zijn om het foutparkeren hier te ontmoedigen.

In het ontwerp staan de afvalcontainers veel verder waar ze nu staan. Dit gaat dan ten koste van 2 parkeervakken. Kunnen de afvalcontainers in de Vivaldilaan daarom weer op dezelfde locatie worden geplaatst?

Dat kan helaas niet. Hier is bewust de keuze gemaakt om het kruispunt veiliger te maken voor voetgangers. Met de aanpassing van het kruispunt is het verplaatsen van de containers helaas nodig. 

Bij het Sibeliusplein wordt er  in het midden van de verkeersdrempels gereden. Kunnen jullie één aparte verkeersdrempel per weghelft aanleggen in plaats van twee naast elkaar? En kan er een tweede versmalling worden gerealiseerd ten hoogte van het Sibeliusplein?

Er worden busdrempels aangelegd één wegversmalling. Er moest rekening worden gehouden met de RET. Bij de nieuwe inrichting is het voor kleine auto’s niet meer mogelijk om de verkeersdrempels te vermijden.

Worden er meer fietsnietjes geplaatst? 

Ja, er worden fietsnietjes geplaatst bij de entree(s) van de  Z-flats en bij het winkelcentrum.