Tijdens verschillende inloopuren die de gemeente Schiedam in april 2021 heeft georganiseerd hebben omwonenden vragen kunnen stellen over de herinrichting van de Van Beethovenlaan. Hieronder leest u  wat de vragen waren en welke antwoorden zijn gegeven met betrekking tot de (duurzame) leefomgeving en planning.

Duurzame leefomgeving

Worden er waterdoorlatende stenen aangebracht?

Nee, bij dit project wordt dat niet gedaan.

Hoe kan de overlast van ‘zwerffietsen’ worden verminderd? Zou het probleem minder kunnen worden met de plaatsing van fietstrommels, in plaats van extra nietjes? 

Fietstrommels worden uitsluitend geplaatst in straten waar bewoners geen toegang hebben tot een berging. In veel gevallen gaat zo’n trommel ten koste van een parkeerplek. We denken dan ook niet dat dit de oplossing is.

Wordt er gelet op het onderhoud van het groen?

Het onderhoud van groen heeft onze aandacht en we zullen dit ook in dit geval nadrukkelijk meenemen. 

Hoe hoog worden de nieuwe bomen in de groenstrook aan de oostzijde van de straat?

In de groenstrook ten oosten van de Van Beethovenlaan komen kleinere sierbomen die circa 5-6 meter hoog worden. De bomenrij ten westen van de rijbaan wordt aangevuld met iepen. Deze bomen groeien uit tot circa 20 meter hoog. Bij de entrees van de Z-flats komen ook nieuwe bomen. Hierbij kiezen we steeds voor een grote beeldbepalende boom (hoogte 15-20m), in combinatie met enkele veel lagere sierbomen/heesters.

Hoe worden de lichtmasten geplaatst?

De huidige lichtmasten worden verplaatst zodat alle verlichting netjes in een lijn komt te staan. De lichtmasten worden voorzien van nieuwe LED-armaturen. Bij het voet- en fietspad worden lichtmasten toegevoegd, dit gaat om lagere masten van circa 5 meter hoog.

Wordt het bankje bij de steiger aan weerszijden geplaatst?

Ja, dat klopt. Hier wordt een bankje geplaatst met zitmogelijkheid in beide richtingen.

Komen er genoeg afvalbakken?

Ja, zowel bij het winkelcentrum als naast de bankjes komen voldoende afvalbakken.

Is het mogelijk om bij de bushalte van de RET een abri met tijden (dienstregeling) met de kant naar het centrum toe te plaatsen?

Dit wordt onder de aandacht gebracht bij de RET.

Komen de bushaltes weer terug op dezelfde plaats bij het uitvaartcentrum en ten hoogte van de fietsenwinkel?

Ja, de bushalte bij het uitvaartcentrum komt weer terug op dezelfde plek. De bushalte ter hoogte van de fietsenwinkel wordt iets verschoven.

Hoe zit het met de paaltjes bij de Jozef Oreliosingel? Klopt het dat het voetpad een fietspad wordt?

De paaltjes blijven. Het huidige voetpad wordt deels een fietspad. Er blijft uiteraard een voetpad.

Bij alle pleinen staan vlaggenmasten en bloembakken. Deze zijn in beheer bij de VvE. Wordt hier wel rekening mee gehouden?

Het plan is om de bloembakken te vervangen voor ruime plantenvakken. Zowel voor de bloembakken als de vlaggenmasten wordt er contact opgenomen met de VvE van de Z-Flats.

Planning & uitvoering

Wanneer beginnen de werkzaamheden? Klopt het dat dit in fases wordt gedaan?

De werkzaamheden starten in het eerste of tweede kwartaal van 2022. Deze planning is ook afhankelijk van de planning van Stedin, Evides en Eneco. Dit wordt gefaseerd gedaan, zodat de pleinen tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven.