Commissie Regionaal Overleg Rotterdam The Hague Airport

De gemeente Schiedam is voor de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam (CRO) op zoek naar een vertegenwoordiger van de bewoners van de gemeente Schiedam in deze commissie.

De CRO is een wettelijk verplichte commissie. In de CRO zitten, naast bewonersvertegenwoordigers, onder andere vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Schiedam, de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA), Luchtverkeersleiding Nederland, de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en gebruikersorganisaties (grote en kleine luchtvaart). De taak van de CRO is om door overleg met diverse betrokkenen, het evenwichtig gebruik van de luchthaven te bevorderen met oog voor alle belangen.
De CRO wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter, benoemd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en vergadert ongeveer vier maal per jaar, over het algemeen op Rotterdam The Hague Airport. 

De gemeente Schiedam draagt de kandidaten voor aan de voorzitter van de CRO. De voorzitter van de CRO beslist over de benoeming. De functie start per 17 juni 2022 voor een periode van 4 jaar.

Meer informatie over de CRO kunt u vinden op www.cro-rotterdam.nl.

Vergoeding

De vergoeding voor de bewonersvertegenwoordiger bedraagt € 37,50 per maand en € 100,00 per bijgewoonde CRO-vergadering.

Functie-eisen

Voor de bewonersvertegenwoordiger in de CRO geldt dat hij/zij woonachtig moet zijn in de gemeente Schiedam en voldoet aan het algemene profiel van de CRO-commissieleden ten aanzien van kennis, attitude en vaardigheden, te weten:

  • vermogen zich snel te kunnen oriënteren op kennis en inzicht tot op een voor de taak relevant niveau;
  • kennis van luchtvaart en luchtvaart-gerelateerde onderwerpen;
  • kennis van de historie en huidige ontwikkelingen rondom de luchthaven Rotterdam The Hague Airport; 
  • begrip van politiek-bestuurlijke, bedrijfskundige en maatschappelijke processen;
  • begrip van de onderwerpvelden economie, milieu en ruimtelijke ordening;
  • constructieve houding;
  • bereidheid een actieve bijdrage te leveren;
  • bereidheid periodiek terug te koppelen naar en te communiceren met de inwoners van Schiedam;
  • communicatief vaardig.

De mogelijkheid wordt geboden om kennis op bepaalde terreinen van het luchtverkeer en luchthavengebruik te vergroten door het volgen van passende trainingen. Ook bestaat een breed netwerk van overleg met CRO’s bij andere luchthavens, waarmee kennis kan worden gedeeld.

Overige eisen

Daarnaast geldt voor de bewonersvertegenwoordiger in het bijzonder de eis ten aanzien van representativiteit. De bewonersvertegenwoordiger vertegenwoordigt in de CRO alle inwoners van de gemeente Schiedam. De meningen van deze inwoners kunnen verschillen. Deze verschillende opvattingen moeten kunnen doorklinken via de bewonersvertegenwoordiger in de CRO. 

Deelname aan het participatietraject om te komen tot een nieuw luchthavenbesluit voor RTHA valt niet onder de werkzaamheden van de nieuwe bewonersvertegenwoordiger. Deze specifieke werkzaamheden worden vanwege de continuïteit voortgezet door de huidige bewonersvertegenwoordiger van Schiedam.  

Reageren

Heeft u belangstelling? Schrijf dan vóór 8 juni 2022 een motivatiebrief inclusief curriculum vitae. 

De brief stuurt u aan:
Gemeente Schiedam
T.a.v. mevrouw L. Voogelaar 
Antwoordnummer 33
3100 VB SCHIEDAM 

U kunt de brief ook scannen en e-mailen naar @email ter attentie van mevrouw L. Voogelaar.   

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met mevrouw L. Voogelaar, tijdens kantooruren bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente Schiedam: 14 010 of per e-mail via het e-mailadres @email ter attentie van mevrouw L. Voogelaar.