Uitslagen op de kaart - totalen Schiedam en per stembureau

Bekendmaking openbare zitting Gemeentelijk Stembureau

Op donderdag 16 maart 2023 uur houdt het Gemeentelijk Stembureau (GSB) een openbare zitting. In deze zitting controleert het GSB de processen-verbaal van de stembureaus en stelt de uitkomst op gemeenteniveau vast.

Bij (vermoedelijke) fouten in een proces-verbaal telt het GSB de stemmen van dat stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw. Eventuele fouten worden gecorrigeerd in een corrigendum.
Bij het vaststellen van de gemeentelijke totalen moet het GSB aan de hand van een door de Kiesraad op te stellen controle-protocol nagaan of de data die zijn ingevoerd goed zijn verwerkt door de programmatuur.
Het GSB berekent de gemeentelijke totalen en maakt een proces-verbaal op. 

Zo snel mogelijk daarna worden alle processen-verbaal (van de stembureaus en van het GSB) hieronder gepubliceerd.
Zo kan iedereen die dat wil de processen-verbaal bekijken.

 

Waar en wanneer heeft het Gemeentelijk Stembureau zitting?

Stadskantoor, Stadserf 1, 3112 DZ  Schiedam in de Aleidazaal

De zitting is voor iedereen toegankelijk.

  • Het tellen van de stemmen op 15 maart  op de stembureaus is altijd openbaar.
  • Iedereen die dat wil kan (vermoedens van) fouten in een proces-verbaal melden bij het centraal stembureau (CSB).
    Dit kan tot 48 uur vóór de zitting van dit CSB.
  • Het CSB houdt zo spoedig mogelijk, maar niet eerder dan op de achtste dag na de stemming, een openbare zit ting om de uitslag vast te stellen.

Processen-verbaal van de Provinciale Staten en Waterschappen 2023

Provinciale Staten

0606_Stembureau_01_Theater_aan_de_Schie_PS23

0606_Stembureau_02_Stationsplein_PS23

0606_Stembureau_03_Buurthuis_Huis_van_de_Wijk_Oost_PS23

0606_Stembureau_04_Openbare_Basisschool_De_Peperklip_PS23

0606_Stembureau_05_Stedelijk_Museum_Schiedam_PS23

0606_Stembureau_06_Julianapark_PS23

0606_Stembureau_07_WijkcentrumDeErker_PS23

0606_Stembureau_08_Zorgcentrum_Frankeland_PS23

0606_Stembureau_09_FrHaverschmidt_corrigendum_PS23

0606_Stembureau_09_FrHaverschmidt_PS23

0606_Stembureau_10_openbare_basisschool_Het_Kleurrijk_PS23

0606_Stembureau_11_Bewonersvereniging_Schiedam-Zuid_PS23

0606_Stembureau_12_Hof_in_Zuid_PS23

0606_Stembureau_13_RK_Basisschool_StWIllibrordus_PS23

0606_Stembureau_14_ProNovaCollege_PS23

0606_Stembureau_15_LyceumSchravelant_PS23

0606_Stembureau_16_Wijkcentrum_Dreesplein_corrigendum_PS23

0606_Stembureau_16_Wijkcentrum_Dreesplein_PS23

0606_Stembureau_17_DSW_Zorgverzekeraar_PS23

0606_Stembureau_18_ZorgcentrumSchiewaegh_PS23

0606_Stembureau_19_Bachplein_PS23

0606_Stembureau_20_Recreatiezaal_Beethovenflat_PS23

0606_Stembureau_21_Groenoord_Zuid_PS23

0606_Stembureau_22_Zwaluwlaan_PS23

0606_Stembureau_23_WijkenBewonersvereniging_Tuindorp_PS23

0606_Stembureau_24_Ontmoetiningscentrum_DeWerf_PS23

0606_Stembureau_25_Hockeyclub_Schiedam_PS23

0606_Stembureau_26_Dorpskerk_Kethel_Terpzicht_PS23

0606_Stembureau_27_WijkcentrumDeBrug_PS23

0606_Stembureau_28_Kastelenbuurt_PS23

0606_Stembureau_29_OpenbareDaltonBasisschool_deKlinker_PS23

0606_Stembureau_30_DrieMaasStede_Argos_Zorggroep_PS23

0606_Stembureau_31_Goteborg_corrigendum_PS23

0606_Stembureau_31_Goteborg_PS23

 

osv4-3_telling_ps2023_schiedam

Model_Na31-1_GSB_PS23

Verslag controle protocol GSB PS

 

Waterschappen

0606_Stembureau_01_Theater_aan_de_Schie_WS23

0606_Stembureau_02_Stationsplein_WS23

0606_Stembureau_03_Buurthuis_Huis_van_de_Wijk_Oost_WS23

0606_Stembureau_04_Openbare_Basisschool_De_Peperklip_WS23

0606_Stembureau_05_Stedelijk_Museum_Schiedam_WS23

0606_Stembureau_06_Julianapark_WS23

0606_Stembureau_07_WijkcentrumDeErker_WS23

0606_Stembureau_08_Zorgcentrum_Frankeland_WS23

0606_Stembureau_09_FrHaverschmidt_WS23

0606_Stembureau_10_openbare_basisschool_Het_Kleurrijk_WS23

0606_Stembureau_11_Bewonersvereniging_Schiedam-Zuid_WS23

0606_Stembureau_12_Hof_in_Zuid_WS23

0606_Stembureau_13_RK_Basisschool_StWIllibrordus_WS23

0606_Stembureau_14_ProNovaCollege_WS23

0606_Stembureau_15_LyceumSchravelant_WS23

0606_Stembureau_16_Wijkcentrum_Dreesplein_WS23

0606_Stembureau_17_DSW_Zorgverzekeraar_WS23

0606_Stembureau_18_ZorgcentrumSchiewaegh_WS23

0606_Stembureau_19_Bachplein_WS23

0606_Stembureau_20_Recreatiezaal_Beethovenflat_WS23

0606_Stembureau_21_Groenoord_Zuid_WS23

0606_Stembureau_22_Zwaluwlaan_WS23

0606_Stembureau_23_WijkenBewonersvereniging_Tuindorp_WS23

0606_Stembureau_24_Ontmoetiningscentrum_DeWerf_WS23

0606_Stembureau_25_Hockeyclub_Schiedam_WS23

0606_Stembureau_26_Dorpskerk_Kethel_Terpzicht_WS23

0606_Stembureau_27_WijkcentrumDeBrug_WS23

0606_Stembureau_28_Kastelenbuurt_WS23

0606_Stembureau_29_OpenbareDaltonBasisschool_deKlinker_WS23

0606_Stembureau_30_DrieMaasStede_Argos_Zorggroep_WS23

0606_Stembureau_31_Goteborg_corrigendum_WS23

0606_Stembureau_31_Goteborg_WS23

osv4-3_telling_ab2023_schiedam

Model_Na31-1_GSB_WS23

Verslag controle protocol GSB WS