Tramkeerlus

De tramkeerlus wordt beter bereikbaar gemaakt voor mindervaliden en slechtzienden. Toevoeging van gidslijnen en de objecten in de looplijnen worden verplaatst. De bushalte is nu erg smal en wordt breder (6,5 meter), zodat de looplijnen vrij blijven van geparkeerde fietsen en er een prettige ruimte ontstaat om te wachten op de bus. Het wachthuisje van de medewerkers van de RET wordt ook verplaatst naar de brede bushalte. Hierdoor ontstaat er meer zicht vanaf de Slimme Watering op de bushalte. Dit versterkt het gevoel van veiligheid in de avonduren. Ondanks dat het effectieve gebruikersoppervlak bij de bushalte sterk vergroot wordt, blijft er meer ruimte over voor groen. Dit doen we door de zuidelijke trambaan in de tramkeerlus geschikt te maken voor busverkeer. Hierdoor kunnen we meer groen realiseren.

Voet- en fietsoversteek bij de Harreweg

De verkeersveiligheid van de bestaande voet- en fietsoversteek over de Slimme Watering bij de Harreweg wordt verbeterd.

 1. De oversteek komt op een plateau te liggen. De snelheid van het autoverkeer wordt afgeremd en er ontstaat meer aandacht voor de oversteekplaats. Er wordt een zebrapad aangelegd zodat voetgangers eenvoudiger kunnen oversteken.
 2. Fietsers hebben geen voorrang bij de oversteekplaats. Omdat fietsers het kruispunt sneller naderen en daardoor minder goed zichtbaar zijn voor automobilisten, is ervoor gekozen fietsers uit de voorrang te houden.
 3. De kruising wordt overzichtelijker door de ingang naar de bushalte bij de tramkeerlus te verplaatsen richting het oosten (zodat deze na de fietsoversteek komt te liggen). Dit scheelt voor de fietsers oversteekbeweging over de rijbaan. Dit geeft meer opstelruimte voor de fietsers.

  Voet- en fietsoversteek tussen Kamilleveld en Haverakker

  Deze oversteek wordt vereenvoudigd. De fietsoversteek verdwijnt en komt niet meer terug in de nieuwe situatie. In de toekomst wordt dit alleen nog een voetgangersoversteekplaats. Nu liggen er twee fietsoversteken op korte afstand van elkaar. Het is veiliger het overstekend fietsverkeer te bundelen op de oversteek bij de Harreweg.

  Fietspad noordzijde Slimme Watering

  In de toekomst wordt een dubbelzijdig fietspad gerealiseerd aan de noordzijde van de Slimme Watering, vanaf de rotonde 's-Gravelandseweg tot aan de Harreweg (nu ligt dit er deels). Een goed aaneengesloten fietspad richting de scholen, het winkelcentrum en naar het buitengebied. Toekomstige herinrichtingen in het kader van grootonderhoud worden aangegrepen om dit fietspad gefaseerd te realiseren. We maken werk met werk. In dit project wordt het eerste deel meegenomen. De verbinding tussen de Harreweg en Kamilleveld wordt beter voor fietsers (momenteel wordt hier regelmatig over de stoep gefietst).

  Landschappelijk

  De kruising Harreweg - Slimme Watering ligt in een belangrijke groene scheg. Een verbinding van het buitengebied Midden-Delfland met Park Kethel. In dat kader is er ook nadrukkelijk gekeken naar het vergroenen en het versterken van de landschappelijke kwaliteiten. In de nieuwe situatie komen meer bomen terug dan er op dit moment staan en worden een aantal bermen vergroend met bijenvriendelijke beplanting. In de middenberm van de Scheepvaartweg en ter hoogte van de tramkeerlus wordt extra ruimte gemaakt, zodat hier bomen geplaatst kunnen worden. Op de Scheepvaartweg zal dit een rij bomen zijn. Ter hoogte van de tramkeerlus krijgt dit meer het karakter van een landschappelijk losse beplanting met verschillende boomsoorten. In samenwerking met de RET zijn we ook van plan de trambaan zelf te vergroenen, deze ligt momenteel nog in een puinsteenbed. De bijenbaan met kruidrijke onderbeplanting kan in het nieuwe ontwerp worden doorgezet richting de tramkeerlus.