Frankeland wil aan de Nieuwe Haven haar zorgcomplex uitbreiden met 62 zorgappartementen voor ouderen. In maart 2019 heeft Frankeland overeenstemming bereikt over de koop van de terreinen en opstallen van Kalfsbeek. Frankeland wil hier nieuwbouw en verschillende voorzieningen realiseren (waaronder uitbreiding restaurant, nieuwe fysiotherapie- en beweegruimte).

Schetsontwerp

Het schetsontwerp van deze woonvoorziening is tijdens een bewonersavond aan de omgeving gepresenteerd (29 januari 2019). De opmerkingen die tijdens deze bijeenkomst zijn ingebracht worden opgepakt. De aanwezigen konden vragen stellen en reageerden overwegend positief op dit initiatief. Voor verdere impressies en informatie kunt u terecht op de website van Frankelandgroep


Bron: website Frankelandgroep

Planning, proces en procedure

Het initiatief van Frankeland wijkt af van het bestemmingsplan op deze locatie. De bestemming zal onder andere gewijzigd moeten worden van bedrijfsdoeleinden naar maatschappelijke functie. Hiervoor wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Frankeland zal nog de omgevingsvergunning indienen. Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden straks nog een zienswijze indienen. De officiële aankondiging van de inzagetermijn volgt nog.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Pascal Sansen. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Inge Groote.