Frankeland wil aan de Nieuwe Haven haar zorgcomplex uitbreiden met 62 zorgappartementen voor ouderen. In maart 2019 heeft Frankeland overeenstemming bereikt over de koop van de terreinen en opstallen van Kalfsbeek. Frankeland wil hier nieuwbouw en verschillende voorzieningen realiseren (waaronder uitbreiding restaurant, nieuwe fysiotherapie- en beweegruimte).

Het ontwerp

Het schetsontwerp van deze woonvoorziening is tijdens een bewonersavond op 29 januari 2019 aan de omgeving gepresenteerd. Op 31 mei 2021 heeft er een tweede (online) bijeenkomst plaatsgevonden. De aanwezigen konden vragen stellen en reageerden overwegend positief op dit initiatief. Voor verdere impressies en informatie kunt u terecht op de website van Frankelandgroep

Impressiefoto van de uitbreiding van Frankeland HavenVeste
Bron: website Frankelandgroep

Planning, proces en procedure

Het initiatief van Frankeland wijkt af van het bestemmingsplan op deze locatie. De bestemming zal onder andere gewijzigd moeten worden van bedrijfsdoeleinden naar maatschappelijke functie. Hiervoor wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Van 27 mei 2021 tot en met 7 juli 2021 ligt het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp besluit hogere waarde (geluid) ter inzage. De stukken zijn te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn ook op afspraak in te zien bij het klant contact centrum (omgevingsloket). Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Op 16 maart 2021 hebben de Frankelandgroep en de gemeente een anterieure exploitatieovereenkomst ondertekend.

Foto van het ondertekenen van de anterieure exploitatieovereenkomst
Het ondertekenen van de anterieure exploitatieovereenkomst

Bijeenkomst 31 mei 2021

Op 31 mei 2021 is er een digitale bijeenkomst geweest met een presentatie. Vragen en antwoorden zijn terug te lezen in dit document (pdf 68 MB). De presentatie is ook opvraagbaar via de projectassistent.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Pascal Sansen. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Inge Groote.