Frankeland wil aan de Nieuwe Haven haar zorgcomplex uitbreiden met 62 zorgappartementen voor ouderen. In 2021 heeft Frankeland de opstallen van Kalfsbeek aangekocht en gesloopt. Frankeland wil hier nieuwbouw en verschillende voorzieningen realiseren (waaronder uitbreiding restaurant, nieuwe fysiotherapie- en beweegruimte).

Ontwerp Havenveste

Het schetsontwerp van deze woonvoorziening is tijdens een bewonersavond op 29 januari 2019 aan de omgeving gepresenteerd. Op 31 mei 2021 heeft er een tweede (online) bijeenkomst plaatsgevonden. De aanwezigen konden vragen stellen en reageerden overwegend positief op dit initiatief. Voor verdere impressies en informatie over het plan Havenveste kunt u terecht op de website van Frankelandgroep

Impressiefoto van de uitbreiding van Frankeland HavenVeste
Bron: website Frankelandgroep

Planning, proces en procedure

Op 16 maart 2021 hebben de Frankelandgroep en de gemeente een anterieure exploitatieovereenkomst ondertekend. Het bestemmingsplan is op 28 september 2021 door de raad vastgesteld en is inmiddels in werking getreden. In verband met vele onzekerheden over het beschikbaar komen van bouwmaterialen, levertijden en prijzen loopt de ontwikkeling vertraging op. November 2022 worden de gesprekken met aannemers hervat waarna er meer bekend wordt qua planning. De aanvraag omgevingsvergunning moet nog worden ingediend.

Foto van het ondertekenen van de anterieure exploitatieovereenkomst
Het ondertekenen van de anterieure exploitatieovereenkomst

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Pascal Sansen. Wilt u bepaalde documenten bekijken? Neem dan contact op met de projectassistent Inge Groote.