De gemeente Schiedam gaat de Slimme Watering en de openbare ruimte ter hoogte van de tramkeerlus in Schiedam-Noord aanpakken. Het gaat om het traject tussen de Kasteelweg en de wijk De Akkers. De openbare ruimte is verzakt en moet worden opgehoogd. Ook gaat de gemeente de rioolaansluitingen vervangen. Naast de ophoging worden enkele verbeteringen doorgevoerd zoals de verkeersveiligheid op de Scheepvaartweg-Slimme Watering. Daarnaast gaan we het gebied vergroenen. 

De RET voert tegelijkertijd werkzaamheden uit aan het spoor, omdat het tramspoor inclusief bovenmasten aan vervanging toe is. De halte Harreweg wordt opnieuw ingericht.

Definitief inrichtingsplan

In de voorbereidende fase zijn de eisen en wensen opgehaald bij Hoogheemraadschap van Delfland, Fietsersbond, Stedin, Evides, KPN en Deltafiber. Deze eisen en wensen zijn verwerkt in het definitieve  inrichtingsplan. Momenteel werken wij nog aan het beplantingsplan en worden (geotechnische) berekeningen uitgevoerd. 

Bekijk het definitieve inrichtingsplan (pdf 9 MB). We leggen het inrichtingsplan uit op de webpagina 'uitleg bij het definitieve inrichtingsplan'.
Deze uitleg is ook bedoeld voor mensen die gebruik maken van een screenreader of ander leeshulpmiddel.

Planning 

De werkzaamheden aan het spoor door de RET en de werkzaamheden aan de openbare ruimte door de gemeente worden tegelijk uitgevoerd om de overlast te beperken. De uitvoering van het project staat gepland in het derde kwartaal van 2021 met een duur van ongeveer zes maanden.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Hendro Rencoko. Wilt u bepaalde documenten bekijken? Neem dan contact op met de projectassistent Marianne van der Graaf.