De gemeente Schiedam gaat de Slimme Watering en de openbare ruimte ter hoogte van de tramkeerlus in Schiedam-Noord aanpakken. Het gaat om het traject tussen de Kasteelweg en de wijk De Akkers. De openbare ruimte is verzakt en moet worden opgehoogd. Ook gaat de gemeente de rioolaansluitingen vervangen. Naast de ophoging worden enkele verbeteringen doorgevoerd zoals de verkeersveiligheid op de Scheepvaartweg-Slimme Watering. Daarnaast gaan we het gebied vergroenen. 

De RET voert tegelijkertijd werkzaamheden uit aan het spoor, omdat het tramspoor inclusief bovenmasten aan vervanging toe is. De halte Harreweg wordt opnieuw ingericht.

Definitief inrichtingsplan

In de voorbereidende fase zijn de eisen en wensen opgehaald bij Hoogheemraadschap van Delfland, Fietsersbond, Stedin, Evides, KPN en Deltafiber. Deze eisen en wensen zijn verwerkt in het definitieve  inrichtingsplan. Momenteel werken wij nog aan het beplantingsplan en worden (geotechnische) berekeningen uitgevoerd. 

Bekijk het definitieve inrichtingsplan (pdf 9 MB). We leggen het inrichtingsplan uit op de webpagina 'uitleg bij het definitieve inrichtingsplan'.
Deze uitleg is ook bedoeld voor mensen die gebruik maken van een screenreader of ander leeshulpmiddel.

Planning 

Uit onze laatste financiële berekening blijkt dat we een tekort in het projectbudget hebben. Hierdoor is het niet mogelijk om nu de aanbesteding te starten. Helaas betekent dit dat de planning opschuift.

Daarnaast hebben wij ons ook te houden aan het stookseizoen. Vanaf half oktober tot en met half april mogen er geen gasonderbrekingen plaatsvinden. In het werk zijn gasonderbrekingen noodzakelijk omdat wij in de grond kabels en leidingen verleggen. De planning schuift daarom nog iets op. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2022.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Hendro Rencoko. Wilt u bepaalde documenten bekijken? Neem dan contact op met de projectassistent Marianne van der Graaf.