Om de Schiedamse havens klaar te maken voor de toekomst, zijn er samenwerkingen die de positie van de haven sterk maken.

Samenwerkingsovereenkomst Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Schiedam zetten zich in voor een Schiedamse zeehaven die is toegerust op een duurzame toekomst. Op 19 februari 2018 heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam ondertekend. In 2021 is de samenwerkingsovereenkomst verlengd tot 2024.

De gemeente Schiedam en het Havenbedrijf trekken samen op in:
•    Het promoten en versterken van het maritieme cluster
•    Het benutten van kansen voor onderwijs en innovatie 
•    De balans tussen economische ontwikkeling en een aantrekkelijke leefomgeving

Investeringsprogramma

De Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland, de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ), de regio Drechtsteden en de regio Holland-Rijnland hebben samen het regionale investeringsprogramma vastgesteld. Schiedam is opgenomen in dit investeringsprogramma. Met de opname in het investeringsprogramma komt de haven van Schiedam beter op de kaart voor investeerders en (internationale) bedrijven.