Om de Schiedamse havens klaar te maken voor de toekomst, zijn er een aantal samenwerkingen die de positie van de haven sterk maken.

Samenwerkingsovereenkomst Havenbedrijf Rotterdam

Op 19 februari 2018 heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam ondertekend. Hiermee worden de doelen in de Schiedamse havens nog sneller verwezenlijkt. Dit houdt in dat er samengewerkt wordt aan de haven voor: 

  • Het vergroten van werkgelegenheid
  • Een gezonde leefomgeving
  • Een goede verbinding tussen haven en stad

Investeringsprogramma

De Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland, de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ), de regio Drechtsteden en de regio Holland-Rijnland hebben samen het regionale investeringsprogramma vastgesteld. Schiedam is opgenomen in dit investeringsprogramma. Met de opname in het investeringsprogramma komt de haven van Schiedam beter op de kaart voor investeerders en (internationale) bedrijven.