Bewoners uit Sveadal zijn begin september via een online informatieavond geïnformeerd over het ophogen van de wijk. De vragen en antwoorden die tijdens deze digitale straatoverleggen zijn gesteld, staan op de overzichtspagina.

Digitale vragenlijst om situatie in kaart te brengen

Voor onze uitvoering is het belangrijk om duidelijkheid krijgen in welke tuinen er al opgehoogd zijn of wie dit van plan is om te gaan doen. Daarom vragen wij alle bewoners van Sveadal om via een korte vragenlijst hun situatie aan ons door te geven.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Lees dan de nieuwsbrief. Of neem contact op met projectleider Remko van Velzen. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met projectassistent Mildred Maharaj.