De eerste fase waarin de buitenruimte van de wijk Sveadal wordt aangepakt, is afgerond! Vanaf september is Van Dijk Maasland bezig geweest met de herinrichting van de straat Betedal. De reden hiervoor is dat het openbaar gebied verzakt is en de bestrating aan verbetering of vervanging toe is.

Van grondwerkzaamheden tot bestratingswerkzaamheden

De werkzaamheden bestonden uit: het opbreken van de bestaande verharding, ophogen van de kabels en leiding, aanpassen van de riolering en met schuimglas werd de straat opgehoogd. Daarna volgde de afrondingswerkzaamheden zoals het terugbrengen van openbare verlichting en verharding. In het najaar wordt tijdens het plantseizoen het groen aangeplant. 

Waarom schuimglas? 

Schuimglas als licht ophoogmateriaal is een relatief nieuw product dat bestaat uit brokken opgeschuimd gerecycled glas. Schuimglas onderscheidt zich in positieve zin van andere ophoogmaterialen. Schuimglas is gemaakt van gerecycled glas. Het is een restproduct uit de glasindustrie en weegt bijna niets. Doordat het 4 keer lichter is dan water zorgt schuimglas ervoor dat de bodem minder snel verzakt dan bij het gebruik van zand. Daarnaast scoort het goed op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie.

Start fase 2 en 3

Met de start van de werkzaamheden in de Fjelddal en Fjorddal breekt nu de tweede en derde fase aan. Daarna volgen nog de straten Skogdal, Tundradal en Hammerdal.

Duur project

In totaal bestaat het project uit 7 fases. De verwachting is dat alles rond juli 2023 klaar is.