Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is op verschillende plekken een corona toegangsbewijs verplicht. Horecaondernemers, culturele instellingen en sportverenigingen moeten deze controle uitvoeren en maken hierdoor extra kosten. Bijvoorbeeld voor het inzetten van extra personeel en materiële kosten. Het rijk heeft via de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) een budget beschikbaar gesteld aan de gemeente Schiedam. Instellingen en ondernemers kunnen een subsidie aanvragen.

Hiervoor kunt u de subsidie gebruiken:

 • Het dekken van personeelskosten (hieronder valt loon, vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten, sociale zekerheidslasten, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers);
 • Het dekken van materiële kosten (hieronder valt apparatuur om de scans uit te voeren)

Dit zijn de voorwaarden voor de subsidie:

 • U kunt alleen een subsidie aanvragen als horecabedrijf, sportvereniging, cultuurinstelling of andere onderneming, die op grond van de tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 verplicht is de bezoekers te controleren op een coronatoegangsbewijs.
 • U kunt de subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de kosten die u noodzakelijk heeft moeten maken in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021.
 • U kunt een subsidie aanvragen voor maximaal 100% van de gemaakte kosten met een maximum van € 10.000 per aanvrager, per locatie.
 • U kunt de subsidie één keer aanvragen.
 • U kunt de subsidie aanvragen tot en met 15 januari 2022.

Dit is belangrijk voor u om te weten:

 • De subsidiepot bedraagt € 204.147,08.
 • We verzamelen alle aanvragen. Als het totaalbedrag het subsidieplafond overschrijdt, dan verdelen we de subsidiepot evenredig (naar rato).
 • Het college neemt een besluit over uw aanvraag voor 31 januari 2022.
 • Het college beoordeelt of de gemaakte kosten noodzakelijk zijn.
 • Het college beoordeelt alleen volledige aanvragen. Het aanvraagformulier moet volledig en naar waarheid zijn ingevuld en u heeft de gevraagde documenten meegestuurd.
 • U bent verplicht mee te werken bij een steekproefcontrole om te beoordelen of de subsidie daadwerkelijk is besteed waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd.
 • Als uit de controle blijkt dat u de subsidie niet heeft besteed waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd, dan kunnen we de subsidie geheel of gedeeltelijk intrekken.
 • Als u een bijdrage krijgt voor de gemaakte kosten vanuit een regeling van een andere overheid, dan houden we hier rekening mee bij het toekennen van de subsidie.
 • Als u na vaststelling van de subsidie een bijdrage krijgt vanuit een regeling van een andere overheid, kunnen wij de vaststelling herzien. 

Dit heeft u nodig om de subsidie aan te vragen:

 • Bij personeelskosten: een omschrijving en totaalbedrag van de kosten, de periode waarin deze kosten zijn gemaakt, het loonstrookje of de factuur ter onderbouwing.
 • Bij de materiele kosten: een omschrijving en totaalbedrag van de kosten, de periode waarin deze kosten zijn gemaakt, de factuur van de aanschaf ter onderbouwing

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 14010 of via contact@schiedam.nl.