Subsidie voor vastgoedeigenaren in de binnenstad

Stimuleringsregeling Transformatie Binnenstad

De afgelopen jaren is samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners, hard gewerkt aan de binnenstad van Schiedam. En met resultaat! Er zijn veel panden opgeknapt in de Hoogstraat. Steeds meer nieuwe ondernemers en bewoners vestigen zich in de binnenstad, de bezoekersaantallen stijgen en het aantal toeristische bezoeken neemt toe. De Schiedamse binnenstad is aantrekkelijk om te wonen, werken en bezoeken. Met alle culturele en maatschappelijke voorzieningen in een historisch decor is de binnenstad dé ontmoetingsplek voor Schiedammers en bezoekers.

Stap nu in

De nieuwe energie is voelbaar in de binnenstad. Steeds meer mensen willen in de binnenstad wonen. Om dit mogelijk te maken motiveren wij vastgoedeigenaren hun winkelpand in de aanloopstraten van de binnenstad om te bouwen tot woonruimte. Vastgoedeigenaren kunnen een subsidie aanvragen voor de planontwikkeling. Met deze subsidie kunt u een plan, ontwerp en tekeningen laten maken door een architect.

Ook bieden we een laagrentende stimuleringslening aan om de werkzaamheden uit te voeren.

De gemeente biedt deze lening aan in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SvN).  

Dit zijn de regels en voorwaarden voor de subsidie

 • U ontvangt een subsidie voor de helft van het bedrag dat u als eigenaar investeert. Dit is maximaal € 5.000
 • De subsidie geldt in het volgende werkingsgebied: Gerrit Verboonstraat, Korte Singelstraat, Oranjestraat, Rotterdamsedijk 236 t/m 272 en 397 t/m 447, Spinhuispad, Stadserf, Vijgensteeg, Vlaardingerstraat
 • U vraagt de subsidie aan als eigenaar of Vereniging van Eigenaars van een onroerende zaak
 • U vraagt de subsidie uiterlijk zes weken voor aanvang van de te subsidiëren activiteit aan
 • U kunt één keer een subsidie aanvragen voor een activiteit
 • U heeft voldaan aan de meldingsplicht tijdens eventuele leegstand
 • U beschikt over de omgevingsvergunning als dit nodig is, er is geen besluit tot aanschrijving op grond van de Woningwet uitgevaardigd en er ligt geen beslag op uw gebouw
 • Uw pand is niet bestemd om binnen een periode van 10 jaar af te breken
 • Aan uw pand zijn de afgelopen 15 jaar geen vergelijkbare voorzieningen aangebracht met financiële overheidssteun

Dit stuurt u mee bij uw aanvraag

 • Een begroting van de kosten
 • Het eigendomsbewijs van het gebouw
 • Een offerte van een architect voor het maken van een plan voor de herontwikkeling van het gebouw
 • Een bouwkundig onderhoudsrapport
 • Tekeningen die de bestaande toestand van het gebouw weergeven (1:100)

Dit stuurt u als Vereniging van Eigenaars mee bij uw aanvraag

 • Een rechtsgeldig VvE-besluit conform de splitsingsakte
 • Een afschrift van de akte van splitsing
 • Het reglement van splitsing
 • Een rechtsgeldig genomen besluit van de VvE dat de administrateur of bestuurder gemachtigd is de aanvraag in te dienen en af te handelen en dat deze gerechtigd is een vordering in te stellen op nalatige appartementsgerechtigde(n)

Na afronding van de werkzaamheden

 • Meld u binnen 12 weken na afronding van de activiteiten, aan het college dat de subsidie kan worden vastgesteld
 • U stuurt een gespecificeerd overzicht mee van de werkelijke kosten, originele facturen, betaalbewijzen en het ontwikkelde plan
 • De facturen en betaalbewijzen bevatten de volgende gegevens: geadresseerde, adres, factuurnummer, factuurdatum, omschrijving en een specificatie van de werkzaamheden

Meer informatie

Heeft u vragen over de stimuleringslening? Neem dan contact op met het Ondernemersloket.