Als u niet in Nederland woont

Woont u niet in Nederland, dan kunt u stemmen per brief. U moet zich hiervoor eerst registreren bij de gemeente Den Haag. Het ondertekende formulier en een kopie van uw legitimatiebewijs moeten uiterlijk 3 februari 2021 ontvangen zijn door de gemeente Den Haag.

Als u tijdelijk verblijft in het buitenland

Als u nog wel ingeschreven staat in de gemeente Schiedam, dan kunt u kiezen of u iemand anders voor u laat stemmen met een volmacht of dat u per brief stemt. Voor het briefstemmen heeft u een briefstembewijs nodig. Dit vraagt u aan bij de gemeente Den Haag. Het ondertekende formulier en een kopie van uw legitimatiebewijs moeten uiterlijk 17 februari 2021 om 23:59 uur ontvangen zijn door de gemeente Den Haag.