Stemmen per post

Inwoners van 70 jaar en ouder kunnen per brief stemmen. U krijgt een stempluspas toegestuurd. U krijgt ook een aparte envelop met informatie over briefstemmen en uw briefstembiljet. Als u per brief stemt heeft het de voorkeur dat u de envelop met uw briefstem per post naar ons opstuurt.

Afleveren aan het Stadserf 1 kan ook

U kunt de briefstem ook afgeven bij het inleverpunt in de centrale hal van het Stadskantoor, Stadserf 1, Schiedam. Dit inleverpunt is open op woensdag 10, donderdag 11, vrijdag 12, maandag 15 en dinsdag 16 maart open van 09.00 tot 17.00 uur. En op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. 

Of ga naar het stembureau

Wilt u geen gebruik maken van stemmen per brief? Dan kunt u met uw stempluspas uw stem uitbrengen op een stembureau. Wij adviseren om wel per brief te stemmen.

Heeft u nog vragen over het stemmen per brief?

Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen via 0800-1351 vragen stellen over het stemmen per brief. Vanaf 10 februari is de telefoonlijn 7 dagen per week, van 08.00 tot 20.00 uur bereikbaar.