Wilt u wel stemmen, maar kunt u niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen.

U kunt op 2 manieren iemand machtigen:

Via de stempas

 • Vul de achterkant van uw stempas in.
 • U en de gemachtigde ondertekenen de stempas.
 • Geef de gemachtigde een duidelijke kopie van uw identiteitsbewijs (deze mag de gemachtigde ook op smartphone of tablet zien op het stembureau).
 • De gemachtigde moet ook in de gemeente Schiedam ingeschreven staan.

Via een schriftelijke aanvraag volmacht

Wilt u iemand machtigen, dan kunt onderstaand formulier (Model L 8) downloaden:

 

 • U en de gemachtigde moeten het formulier invullen en ondertekenen.
 • Voorwaarde is dat u op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) als kiezer geregistreerd staat in Schiedam.
 • U kunt het formulier inleveren bij het Klant Contact Centrum, of sturen naar gemeente Schiedam, Klant Contact Centrum/Verkiezingen, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam of mailen naar @email.
 • Het formulier moet uiterlijk 10 maart 2023 zijn ontvangen door de gemeente Schiedam.
 • De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij/zij namens u kan stemmen.
 • De gemachtigde moet de volmachtstem tegelijk met zijn of haar stem uitbrengen.

Meenemen als gemachtigde

Bent u gemachtigd om ook voor iemand anders te stemmen? Neem deze documenten mee naar het stembureau:

 • Uw eigen stempas en identiteitsbewijs (deze mag de gemachtigde ook op smartphone of tablet zien op het stembureau).
 • Machtiging en duidelijke kopie van identiteitsbewijs van de persoon die u gemachtigd heeft.

Heeft u een volmachtbewijs? Dan hoeft u naast uw eigen stempas en identiteitsbewijs alleen de volmacht mee te nemen.

Let op

U kunt alleen voor een ander een stem uitbrengen op het moment dat u ook voor uzelf stemt. Een gemachtigde mag maximaal 2 stemmen uitbrengen voor een ander.