Wilt u stemmen maar kunt u niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen.

U kunt op 2 manieren iemand machtigen:

Via de stempas

 • Vul de achterkant van uw stempas in
 • U en de gemachtigde ondertekenen de stempas
 • Geef de gemachtigde een duidelijke kopie van uw identiteitsbewijs (deze mag de gemachtigde ook op smartphone of tablet zien op het stembureau)
 • De gemachtigde moet ook in de gemeente Schiedam ingeschreven staan
   

Via een schriftelijke aanvraag volmacht

Wilt u iemand machtigen die in een andere gemeente woont, dan kunt u via Rijksoverheid.nl een formulier (Model L 8) downloaden. 

 • U en de gemachtigde moeten het formulier invullen en ondertekenen
 • Voorwaarde is dat u op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) als kiezer geregistreerd staat in Schiedam
 • U kunt het formulier inleveren bij het Klant Contact Centrum, of sturen naar gemeente Schiedam, Klant Contact Centrum/Verkiezingen, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam of mailen naar verkiezingen@schiedam.nl
 • Het formulier moet uiterlijk 12 maart om 17:00 uur zijn ontvangen door de gemeente Schiedam
 • De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij/zij namens u kan stemmen
 • De gemachtigde moet de volmachtstem tegelijk met zijn of haar stem uitbrengen

Meenemen als gemachtigde

Bent u gemachtigd om ook voor iemand anders te stemmen? Neem deze documenten mee naar het stembureau:

 • Eigen stempas en identiteitsbewijs (deze mag de gemachtigde ook op smartphone of tablet zien op het stembureau)
 • Machtiging en duidelijke kopie van identiteitsbewijs van de persoon die u gemachtigd heeft

Heeft u een volmachtbewijs? Dan hoeft u naast uw eigen stempas en identiteitsbewijs alleen de volmacht mee te nemen.

Let op. U kunt alleen voor een ander een stem uitbrengen op het moment dat u ook voor uzelf stemt. Een gemachtigde mag maximaal 3 stemmen uitbrengen voor een ander.