Naar het stembureau

U kunt als inwoner van de gemeente Schiedam op 23 mei 2019 stemmen bij alle stembureaus in de gemeente. De stembureaus zijn op deze dag van 7.30 uur tot 21.00 uur geopend.

Meenemen naar het stembureau

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Stempas(sen)
 • Volmachtbewijs, als u voor iemand anders stemt. Zie informatie hierover verderop deze pagina onder 'Stemmen bij volmacht'

Geldige identiteitsdocumenten zijn:

 • Een Nederlands of EU paspoort of paspoort uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland
 • Een Nederlandse identiteitskaart, EU identiteitskaart of identiteitskaart uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland
 • Een Nederlands of EU rijbewijs of rijbewijs uit IJsland, Liechtenstein of Noorwegen
 • Vreemdelingendocument uitgegeven in Nederland

Uw identiteitsbewijs (met uitzondering van een vreemdelingendocument) mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezing. Hij moet dus geldig zijn tot 24 mei 2014.

Identiteitsbewijs kwijt of gestolen

Is uw identiteitsbewijs kwijt of gestolen? Dan mag u alleen stemmen als u verlies of diefstal kunt aantonen. Neem daarvoor mee naar het stembureau:

 • Kopie van proces-verbaal van politie of vermissingsrapport van de gemeente
 • Stempas(sen)
 • Pasje waar uw pasfoto en volledige naam op staat (bijvoorbeeld een persoonlijke OV-chipkaart)

Voorwaarden om te mogen stemmen

Europees Parlement

U mag in de gemeente Schiedam stemmen voor het Europees Parlement als:

 • U in de gemeente Schiedam woont en daar op 9 april 2019 staat ingeschreven
 • U 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezing
 • U de Nederlandse nationaliteit heeft of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • U niet bent uitgesloten van het kiesrecht door de rechter

Stemmen bij volmacht

Wilt u stemmen maar kunt u niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. U kunt op 2 manieren iemand machtigen:

Via de stempas

 • Vul de achterkant van uw stempas in
 • U en de gemachtigde ondertekenen de stempas
 • Geef de gemachtigde een duidelijke kopie van uw identiteitsbewijs (deze mag de gemachtigde ook op smartphone of tablet laten zien op het stembureau)
 • De gemachtigde moet ook in de gemeente Schiedam ingeschreven staan

Via een schriftelijke aanvraag volmacht

Bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Schiedam zijn kosteloos formulieren te verkrijgen voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.

 • U en de gemachtigde moeten het formulier invullen en ondertekenen
 • U kunt het aanvraagformulier tot en met 20 mei 2019 inleveren bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Schiedam. De voorwaarde is dat u op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) als kiezer geregistreerd staat in de gemeente Schiedam
 • De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij/zij namens u kan stemmen. De gemachtigde moet de volmachtstem tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen

Meenemen als gemachtigde

Bent u gemachtigd om ook voor iemand anders te stemmen? Neem deze documenten mee naar het stembureau:

 • Eigen stempas en identiteitsbewijs
 • Machtiging en duidelijke kopie van identiteitsbewijs van de persoon die u gemachtigd heeft

Heeft u een volmachtbewijs? Dan hoeft u naast uw eigen stempas en identiteitsbewijs alleen de volmacht mee te nemen.

Let op. U kunt alleen voor een ander een stem uitbrengen op het moment dat u ook voor uzelf stemt. Een gemachtigde mag maximaal 2 stemmen uitbrengen voor anderen.

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Kunt u niet in uw eigen gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. Deze formulieren voor het aanvragen van een kiezerspas zijn kosteloos te verkrijgen via het Klant Contact Centrum van de gemeente Schiedam. Aanvragen kan online via het contactformulier. Deze kunt u inleveren tot en met 20 mei 2019. U kunt de kiezerspas ook persoonlijk mondeling aanvragen. Dat kan tot en met 12.00 uur 22 mei 2019 bij het Klant Contact Centrum.

Aanvragen van een vervangende stempas

Om overal binnen de gemeente Schiedam te kunnen stemmen heeft u een stempas nodig. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.

Bent u uw stempas toch kwijtgeraakt? Dan kunt u op twee manieren een vervangende stempas aanvragen:

Schriftelijk verzoek

Vraag bij het Klant Contact Centrum via het contactformulier een vervangende stempas aan. Het verzoekschrift moet u uiterlijk op 20 mei 2019 indienen bij de gemeente. Voorwaarde is dat u op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) als kiezer geregistreerd staat in de gemeente Schiedam.

Mondeling verzoek

U kunt de vervangende stempas ook persoonlijk mondeling aanvragen. Dat kan tot en met 22 mei 2019, 12.00 uur, bij het Klant Contact Centrum.

Vindt u alsnog uw 'oude' stempas terug? Dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dit kan alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee.