In 2009 heeft de stad meegedacht over de toekomst van de stad. Het resultaat is de Stadsvisie 2030. Die stadsvisie is gebaseerd op de eigen identiteit van Schiedam. Cultuur, jenever, molens, ondernemen maken hier zoal deel van uit. Ruim drieduizend Schiedammers hebben toen ideeën aangedragen over hoe Schiedam er in 2030 uit moet zien. Ideeën om de stad leefbaarder, plezieriger en aantrekkelijker te maken. Voor nu. En voor later.

Toekomst Schiedam

De toekomst is niet te voorspellen, maar is wel belangrijk voor keuzes en acties in het nu. Daarom is blijvend aandacht nodig voor de toekomst van Schiedam.

In 2019 is de gemeente gestart om, als vervolg op de Stadsvisie2030, een nieuw toekomstbeeld voor Schiedam in 2040 te maken. Dit toekomstbeeld Schiedam geeft op hoofdlijnen weer hoe

  1. Schiedammers en gemeenteambtenaren de stad Schiedam de komende decennia zien ontwikkelen en
  2. op welke manier de daaruit voortkomende opgaven, ambities en uitdagingen worden aangepakt.

Het toekomstbeeld gaat over Schiedam én Schiedammers. Vragen die centraal staan zijn: Wat komt er de komende 20 jaar op ons af, welke trends en ontwikkelingen zien we, waar liggen de kansen en mogelijkheden voor de toekomst en welke aspecten in het dagelijks leven vragen om aandacht.

Ook in 2020 en 2021 is en zal aan het toekomstbeeld worden gewerkt en wordt de Schiedammer gevraagd om mee te denken en te doen. Hiervoor is oa eind 2019 tijdens de campagne ‘Schiedam Groeit! Groei jij mee!?’ de website toekomstschiedam.nl gelanceerd als communicatiemiddel naar en voor de Schiedammer.

Door de komst van COVID-19 in de wereld, Nederland en Schiedam zijn processen met betrekking tot het opstellen van het toekomstbeeld Schiedam anders geworden en vertraagd. Ook zijn er mede door deze situatie nieuwe inzichten en ontwikkelingen ontstaan. Uiteraard is niet veranderd dat de stad en de Schiedammers waar en wanneer mogelijk worden betrokken bij het tot stand komen van het toekomstbeeld Schiedam.