In 2009 heeft de stad meegedacht over de toekomst van de stad. Het resultaat is de Stadsvisie 2030. Die stadsvisie is gebaseerd op de eigen identiteit van Schiedam. Cultuur, jenever, molens, ondernemen maken hier zoal deel van uit. Ruim drieduizend Schiedammers hebben toen ideeën aangedragen over hoe Schiedam er in 2030 uit moet zien. Ideeën om de stad leefbaarder, plezieriger en aantrekkelijker te maken. Voor nu. En voor later.

Toekomst Schiedam

De toekomst is niet te voorspellen, maar is wel belangrijk voor keuzes en acties in het nu. Daarom is blijvend aandacht nodig voor de toekomst van Schiedam. Vanaf november 2019 worden Schiedammers gevraagd om mee te denken over de toekomst van de stad. Met de slogan ‘Schiedam Groeit! Groei jij mee?’ wordt er tot eind 2020 met elkaar gewerkt aan een nieuwe Stadsvisie. Doet u ook mee?