Splitsingsvergunning

Wat is een splitsingsvergunning?

Een splitsingsvergunning is een vergunning tot het wijzigen van de kadastrale registratie. Dit houdt in dat bij het verdelen van een gebouw in verschillende appartementen en/of bedrijfsruimten, deze ruimten apart benoemd worden en een volgnummer krijgen in het Kadaster.

Splitsingsakte

Met een splitsingsvergunning kan een notaris een splitsingsakte opmaken waarmee een gebouw kadastraal mag worden gesplitst in appartementsrechten. Deze splitsingsakte wordt ingeschreven in het kadaster. Door het kadastraal splitsen van een gebouw in appartementsrechten, kan het in delen worden verkocht. Ook ontstaat hierdoor een Vereniging van Eigenaren.

Vergunning voor kadastraal splitsen

  • Als tenminste een van de delen van het gebouw een WOZ-waarde heeft tot en met €200.000 
  • Als tenminste een van de delen van het gebouw ligt in de wijk Oost, Zuid, Nieuwland of Groenoord 
  • Als tenminste een van de delen van het gebouw een WOZ-waarde heeft tot en met €250.000 en ligt in de wijk West of Centrum 

De vergunningplicht geldt als een gebouw, of een deel van een gebouw, dat u wilt splitsen in appartementsrechten, de bestemming woonruimte heeft. Voor het splitsen van een gebouw dat uitsluitend bestaat uit bedrijfsruimten is geen splitsingsvergunning nodig.

Bouwkundig splitsen

Kadastraal splitsen is iets anders dan bouwkundig splitsen. Bij bouwkundig splitsen wordt een gebouw verbouwd tot twee of meer (woon)ruimten. Er moet een aparte vergunning voor woningvorming voor aangevraagd worden. Dit is nodig omdat de oorspronkelijke woning door de verbouwing in twee of meer kleinere woningen wordt verdeeld en er nieuwe woonruimte ontstaat. Ook is een omgevingsvergunning nodig, omdat de brandcompartimentering wordt gewijzigd.

Kosten

Aan het aanvragen van een splitsingsvergunning zijn kosten verbonden.De kosten hangen af van de hoeveelheid appartementsrechten er met de splitsingsvergunning ontstaan.