Wilt u een pand slopen? Dan heeft u meestal geen vergunning nodig. Vaak moet u wel een sloopmelding doen.

Zijn er uitzonderingen?

Ja, er zijn uitzonderingen. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt voor:

 • gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten 
 • panden die zijn aangewezen als beschermd stadsgezicht 
 • panden die in een gebied liggen waar het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voorschrijft 

Geen sloopmelding

Het is niet nodig om een sloopmelding te doen als:

 • er minder dan 10 m3 los sloopafval is (10 m3 is de inhoud van een normale bouwcontainer)
 • er geen asbest aanwezig is

Wel een sloopmelding

 • als er meer dan 10 m3 los sloopafval is 
 • als er asbest aanwezig is 

Asbestmeldingsplicht

Gaat u klussen of verbouwen in een huis dat voor 1994 is gebouwd? Grote kans dat er asbest in het gebouw zit. Asbestvezels zijn schadelijk voor uw gezondheid en daarom moet u altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat verwijderen. Dit doet u gratis via het omgevingsloket.

Mag ik zelf asbest verwijderen ?

Als particulier mag u:

Zelf verwijderen:    

 • hechtgebonden asbesthoudende geschroefde platen    
 • asbesthoudende vloertegels en/of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking    
 • totale hoeveelheid is minder dan 35m2    

Niet zelf verwijderen:

 • gespijkerde platen 
 • dakleien (platte dakpannen)

Mocht uw situatie niet voldoen aan deze voorwaarden:

 • schakel een gecertificeerd bureau en aannemer in 
 • u vindt deze bureaus op ascert

Sloopmelding (asbest) doorgeven

U doet een sloopmelding via het omgevingsloket online.

Hoe verloopt de sloopmelding ?

Een normale procedure verloopt als volgt:

 • als uw melding niet compleet is, krijgt u daarvan bericht;
 • uw complete melding wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen;
 • u hoort binnen 5 werkdagen of u toestemming krijgt om te slopen. Indien het gaat om een sanering die wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf hoort u dit binnen 4 weken.
 • u krijgt van de DCMR, namens de gemeente, een bewijs van ontvangst van de sloopmelding. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de DCMR op telefoonnummer 0888 333 555.

Wat doe ik voordat ik start met saneren?

De DCMR houdt toezicht op de verwijdering en het storten van het asbest. Meld per mail aan DCMR:

 • de startdatum van de sanering. Meld dit minimaal twee werkdagen voordat u begint met de asbestverwijdering
 • wanneer de asbestsanering gereed is. Doe dit uiterlijk één werkdag nadat de sanering gereed is. Uiteraard mag u dit ook in uw eerste e-mail melden als de einddatum bekend is.

Wat doe ik met het asbest dat ik verwijder?

Nadat u toestemming heeft gekregen levert u het asbesthoudende materiaal in bij het Milieustation van Irado nadat het materiaal dubbel is verpakt op de lokatie. Speciaal verpakkingsmateriaal is gratis te krijgen bij Irado.