Wilt u een pand slopen? Dan heeft u meestal geen vergunning nodig. Vaak moet u wel een sloopmelding doen.

Zijn er uitzonderingen?

Ja, er zijn uitzonderingen. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt voor:

 • Gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten 
 • Panden die zijn aangewezen als beschermd stadsgezicht 
 • Panden die in een gebied liggen waar het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voorschrijft 

Geen sloopmelding

Het is niet nodig om een sloopmelding te doen als:

 • Er minder dan 10 m3 los sloopafval is (10 m3 is de inhoud van een normale bouwcontainer)
 • Er geen asbest aanwezig is

Wel een sloopmelding

 • Er meer dan 10 m3 los sloopafval is 
 • Er asbest aanwezig is 

Asbestmeldingsplicht

 • Bij wijziging of sloop van een gebouw van voor 1994 is het verplicht een asbestinventarisatie uit te voeren, behalve als u kunt aantonen dat al het asbest is verwijderd of als er geen asbest aanwezig is
 • Meer dan 35 m2 vastgeschroefd hechtgebonden plaatmateriaal met asbest moet u melden 
 • Schakel een gecertificeerd bureau en aannemer in 
 • U vindt deze bureaus op ascert

Sloopmelding (asbest) doorgeven

U doet een sloopmelding via het omgevingsloket online.

Meesturen 

 • Een schriftelijk bewijsstuk dat het te slopen bouwwerk is gebouwd na 1 januari 1994 of een inventarisatierapport, uitgevoerd door een deskundig onderzoeksbureau
 • Kleurenfoto’s van het te slopen object
 • Plattegrond of doorsnedentekening, voor zover van toepassing
 • Situatietekening of kadastraal kaartje, voor zover van toepassing
 • Sloopveiligheidsplan

Verklaring van de gemeente

 • Bij minder dan 35 m2 vastgeschroefd hechtgebonden plaatmateriaal met asbest 
 • Bij minder dan 35 m2 niet gelijmd asbest bevattende vloerbedekking of tegels
 • Bij kleine asbesthoudende toepassingen zoals bloembakken of los asbesthoudend materiaal (maximaal 35 m2 per perceel) 
 • U kunt de verklaring aanvragen bij het KlantContactCentrum. Binnen 5 werkdagen krijgt u een verklaring
 • U moet het asbestmateriaal daarna zelf binnen 10 werkdagen brengen bij het Milieustation van Irado nadat u het materiaal dubbel heeft verpakt op de locatie
 • Neem de verklaring die u heeft gekregen en een geldig legitimatiebewijs mee
 • Speciaal verpakkingsmateriaal is gratis te krijgen bij Irado