Het Singelkwartier heeft regelmatig te kampen met wateroverlast. Daarom werkt de gemeente samen met bewoners van het Singelkwartier aan oplossingen om de wateroverlast te verminderen. 

In de nieuwsbrieven vindt u de laaste stand van zaken over de aanpak van de wateroverlast in deze buurt.

Nieuwsbrief (pfd) - juli 2020) 

Nieuwsbrief (pfd) - april 2020) 

Deze nieuwsbrieven zijn digitaal toegankelijk.

Samen met bewoners

Verder vragen wij om met ons mee te denken én uw vragen te stellen. Juist nu we elkaar vanwege de coronamaatregelen niet kunnen ontmoeten, is dit van groot belang. Want alleen samen maken we Schiedam Waterklaar! 

Klankbordgroep 

De klankbordgroep bestaat uit betrokken bewoners die graag mee willen denken over de aanpak van de wateroverlast in het Singelkwartier. Zij geven tips aan de gemeente en kunnen ook medebewoners enthousiasmeren om te helpen bij de aanpak van de wateroverlast. Deze groep bewoners is actief namens het hele Singelkwartier dus voor de Oostsingel, Villastraat, Stephensonstraat, Wattstraat, Van Leeuwenhoek én de Oosterstraat.

Wat is wateroverlast?

Wateroverlast is water op plekken waar het niet hoort. Dat kan water zijn in de vorm van regen die langer dan een half uur op straat blijft liggen. Maar ook water dat uit de wc omhoog komt of grondwateroverlast in uw kelder of uw kruipruimte. 

Onder wateroverlast verstaan wij:

  • Vervuild water dat langer dan een half uur op straat staat;
  • Water dat bij u in huis staat (inclusief kelder en kruipruimte);
  • Water dat langdurig bij u in de tuin ligt.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met Roy Abdoelkarim (procesmanager riolering en stedelijk water). Hij is te bereiken op 14 010. U kunt ook een mail sturen naar contact@schiedam.nl.