We willen meer en beter zicht creëren op ondermijnende criminaliteit. Dat doen we door ons in te zetten voor het vergroten van de bewustwording van dit maatschappelijke probleem bij interne en externe partners. Tegelijkertijd werken we aan het herkennen van signalen en het vergroten van de meldingsbereidheid. Samen zien we meer!