Wethouder Stam ondertekende op 10 oktober 2014 de Intentieverklaring lokaal emancipatiebeleid 2015-2017. Dit is een project van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De gemeente Schiedam streeft naar een stad waarin mensen zich vrij voelen om zichzelf te zijn. Waarin er wederzijds respect is, ongeacht afkomst, sekse, huidskleur, religie en seksuele identiteit. Iedereen moet zich welkom voelen in onze stad.

Acceptatie LHBTI

De meeste Nederlanders accepteren LHBTI’s en de sociale acceptatie is de laatste jaren toegenomen. Toch voelen LHBTI's zich niet altijd veilig. Een negatieve houding tegenover seksuele genderdiversiteit gaat vaak gepaard met angst en onzekerheid. Om LHBTI breed bespreekbaar te maken, hebben wij in september 2015 alle bewoners opgeroepen om ideeën in te dienen.