Geen aardgas in 2050

Nederland wil in 2050 geen aardgas meer gebruiken. Waarom? Aardgas zorgt voor veel CO2-uitstoot en dus voor de klimaatverandering. Om opwarming van de aarde tegen te gaan, is wereldwijd in het Klimaatakkoord afgesproken minder CO2 uit te stoten. Daarnaast zijn er steeds meer problemen bij het winnen van aardgas. Denk aan de aardbevingen in bijvoorbeeld Groningen en het aardgas dat opraakt. Nu we aardgas importeren ontstaat een ongewenste afhankelijkheid van andere landen.

Schiedam wil een duurzame stad zijn waarin ook alle kinderen en kleinkinderen met plezier kunnen leven. De gemeente streeft ernaar dat in 2030 de eerste wijk aardgasvrij is gemaakt. Dat lijkt ver weg, maar het is dichterbij dan u denkt. We moeten op zoek naar nieuwe manieren om onze huizen te verwarmen, te koken en te douchen. Dit bepaalt de gemeente niet alleen. De gemeente wil samen met bewoners en bedrijven bouwen aan een klimaatneutrale toekomst met duurzame energie.

Wereldwijd Klimaatakkoord 

Tijdens de klimaatconferentie in Parijs in 2015 hebben zo'n 165 landen (ook Nederland) met elkaar als doel bepaald dat de temperatuurstijging op aarde ver onder de 2 graden Celsius moet blijven. De temperatuur mag maximaal 1,5 graden stijgen. De uitstoot van broeikasgassen waaronder aardgas wordt gezien als belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde. CO2 is het belangrijkste broeikasgas. Daarom willen de landen de uitstoot van CO2 verminderen. 

Klimaatwet

In Nederland zijn de doelen om CO2 te verminderen vastgelegd in de Klimaatwet. In 2030 moet er 49% minder CO2-uitstoot zijn. In 2050 moet dat 95% zijn. De wet is aangenomen door de Tweede Kamer, maar moet nog besproken worden in de Eerste Kamer. 

Nationaal Klimaatakkoord 

Hoe we in Nederland de doelstelling van de Klimaatwet bereiken, wordt vastgelegd in een Klimaatakkoord. Eind 2018 is een Ontwerp Klimaatakkoord aan het kabinet aangeboden. Op 13 maart 2019 wordt de doorrekening van het Ontwerp Klimaatakkoord bekend gemaakt. Dan wordt duidelijk of met alle maatregelen de beoogde CO2-reductie gehaald wordt en wat de uitvoering van de maatregelen kost. Vervolgens zijn het kabinet en de Tweede Kamer aan zet om het Klimaatakkoord definitief vast te stellen.